SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ TANFOLYAM

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (OKJ 34 762 01) – 23/2018 (VII.18.) SZVK, Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A003; 23/2018 (VII.18.) SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A képzés célcsoportja:
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek, akik motiváltak, és képesnek érzik magukat a Szociális gondozó és ápolói feladatok ellátására.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges

A képzés zárása:
Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzés tanúsítása:
OKJ bizonyítvány
Képzési idő:
1300 óra (Elméleti órák száma: 780, Gyakorlati órák száma: 520)
Képzési idő:
1340 óra (Elméleti órák száma: 820, Gyakorlati órák száma: 520) – Felnőttképzést kiegészítő tevékenységgel bővített képzési program (Képzés hatékonyságának növelése 16 óra, Munkavállalás elősegítése 24 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák: (A képzésen résztvevő képes lesz:)
• olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
• köznyelvi és szakmai szöveget írni
• információk gyűjtésére
• a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
• érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
• elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre
• adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
• klienseit motiválni
• felelősségteljes, nyitott hozzáállásra
• általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
• a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
• a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
• módszeres, pontos munkavégzésre
• info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
• gyakorlatias feladatértelmezésre
• az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére
• gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására
• az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
• háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására

Modulok:
10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok
10570-16 A szükségletek felmérése
10571-16 Sajátos gondozási feladatok
10572-16 Gondozási-ápolási adminisztráció
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.