Informatikai alapismeretek pedagógusoknak

Program engedélyszáma: 107/19/2016; A minősítés érvényes: 2021.01.19.

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Továbbképzési program célja röviden:
A képzés célja, hogy az informatikai alapismeretekkel nem rendelkező pedagógusok a továbbképzés befejezése után olyan IKT ismeretekkel rendelkezzenek, melyekre alapozva hatékonyabban tudják fejleszteni a tanulók készségeit és képességeit.

A továbbképzés célcsoportja:
Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak.

Tanúsítvány megszerzésének feltételei:
A részvevők a tananyag megismerése után csoportos és egyéni munkaformában számítógépeken dolgoznak. Az oktató folyamatosan segíti, értékeli munkájukat.
A részvevők a továbbképzés végén gyakorlati zárófeladatot oldanak meg, melynek részei: mappa és dokumentum létrehozása, válaszok begépelése, formázás, mentés és nyomtatás, keresés az interneten, eredmények elküldése e-mailben, kész prezentáció bemutatása.
Tanúsítványt az kap, aki a foglalkozások 90 százalékán részt vett, és teljesítette a minimumkövetelményeket

Tematika:
• Számítástechnikai alapismeretek: Alapvető hardver és szoftver ismeretek. A számítógép üzembe helyezése, alkalmazások futtatása, az operációs rendszer alapismeretek: ablaktechnika, fájl- és lemezkezelés, vírusvédelem.
• Szövegszerkesztési alapismeretek: A dokumentum jellemzőinek, gépelési szabályoknak a megismerése, dokumentumok mentése, beolvasása, szerkesztési alapfunkciók használata. Az oldalak tulajdonságainak beállítása, karakterek, bekezdések formázása, nyomtató használata.
• Internet ismeretek: Böngészés az interneten, információk leöltése háttértárolókra. Elektronikus levél írása, küldése és fogadása.
• Prezentációs alapismeretek: A bemutatók olyan alapszintű megismerése, melyre alapozva egy elkészített prezentációt be tudjanak mutatni.

Továbbképzés pontértéke: 30 pont
Továbbképzés időtartama: 30 óra (E: 11 óra, Gy: 19 óra)
Minimum-maximum létszám: 6-18 fő
Továbbképzés díja: 30.000 – 80.000,-Ft