Komplex vezetésfejlesztő tréning

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D003

A képzés célja:

Jobb együttműködés alakuljon ki a résztvevők között, képesek legyenek csoportjainak sikeres együttműködésre motiválni, javuljon a résztvevők közötti vezetői együttműködés, a problémamegoldás.

A vezetők eredményesebbek legyenek a vezetői funkciók ellátásában. A résztvevők ismerjék meg, és tudatosabban tervezzék és végezzék vezetői feladataikat, megismerjék a vezetési funkciókban erős és gyenge pontjaikat, s fejlesszék gyengébb területeiket, nőjön a vezetők elkötelezettsége a vállalati célok iránt.

Növekvő kezdeményező szellem, alakuljon ki az innovatív szemlélet, a résztvevők képesek legyenek az új megoldásokra nyitottabban reagálni és új megoldásokat alkotni, megértsék a kreatív csoportos problémamegoldás jellemzőit, nőjön a problémamegoldó kedv, és hatékonyság.

Bölcsebb fejlesztő bánásmód alakuljon ki a résztvevők között az emberekkel, csoportokkal. Javuljon az önismeret, önbizalom, önértékelés. Ezen alapulva a résztvevők könnyebben, kevesebb súrlódással tudjanak embereket vezetni, könnyebben felismerjék csoportlélektani történéseket, s jobban tudjanak a csoportok dinamikájával bánni.

Eredményesebb vezetői kommunikáció alakuljon ki. A résztvevők kommunikációja tudatosabbá váljon, könnyebben kezeljék a kommunikatív helyzeteket, jobban bánjanak vezetői kommunikációjukkal, jobban meg tudják értetni magukat beosztottjaikkal, jobban megértsék beosztottjaik problémáit, hatékonyabban adjanak visszajelzést beosztottjaik teljesítményéről, problémáiról, képesek legyenek moderálni megbeszéléseket, kreatív csoportmunkát.
A változások hatékonyabb irányítása. A résztvevők megértsék a szervezeti változások okait, és szervezeti következményeit, a változást stratégiai szükségként és lehetőségként fogják fel.

A képzés célcsoportja:
Elsősorban vállalati vezetői csapatoknak és szakértőknek ajánljuk közepes és nagyvállalatok részére.
A program akkor a legeredményesebb, ha egy vállalat teljes (felső) vezetői köre és vezetői szakértői köre vesz részt a foglakozásokon (Maximum 25 fő erejéig a vezetői kör, s mindazok a szakértők, akiknek intenzíven együtt kell működni a felső vezetői körrel. Mindazok, akik rendszeresen, intenzíven, kommunikálnak, ebben a körben), „akik a csapat tagjai”, ezért különösen javasoljuk hogy a vezetői és szakértői csoportok egyszerre vegyenek részt a programon.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
középiskolai végzettség; a felsővezetői, szakértői státus, lét elégséges tapasztalatanyagot jelent a program elvégzéséhez.

A képzés zárása:
Írásbeli teszt – szituációs gyakorlati feladatok megoldása
A 7 modul írásbeli tesztjének és szituációs gyakorlatainak sikeres megoldása

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Képzési idő:
56 óra

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzést sikeresen elvégzett hallgatók:

 • Képesek lesznek javuló önismerettel, nagyobb önbizalommal, önértékeléssel és az ezen alapuló kezdeményező szellemmel embereket vezetni.
 • Könnyebben felismerik a csoportlélektani történéseket, s jobban tudnak a csoportok dinamikájával bánni.
 • Képesek lesznek a tanfolyamon a csoportmunkában részt venni és moderálni a csoportmunkát.
 • Értik az együttműködő kommunikáció növekvő szerepét az új vezetésben, s ismerik ennek következményeit a munkahelyi, vezetési viszonyokra (szóban, vagy írásban képesek bemutatni)
 • Képesek lesznek bemutatni (szóban, vagy írásban) alapvető csoportmunka szervező eljárásokat, (brainstorming tipusú eljárások), a team munka szervezésének alapjait, s képesek csoportmunka moderálására (alkalmazva a csoportmunka szervező eljárásokat)
 • Képesek lesznek tudatosabban tervezni és végezni vezetői feladataikat.
 • Képesek lesznek megismerni és gyakorolni az alapvető vezetési funkciókat.
 • Megismerik a vezetési funkciókban erős és gyenge pontjaikat, s fejlesztik gyengébb területeiket.
 • A program elsajátítása révén nő a vezetők elkötelezettsége a vállalati célok iránt.
 • Képesek lesznek kezdeményezőbb szellemben, innovatív szemléletben dolgozni.
 • A vezetők a rutinból végzett munkák mellett képesek lesznek az új megoldásokra nyitottabban reagálni és új megoldásokat alkotni.
 • Képesek lesznek megismerni a (csoportos) problémamegoldó gondolkodás szakaszait, s csoportmunkát képesek vezetni a munka szakaszainak megfelelően. (ezt a programon azonnal alkalmazzák, s gyakorolják, bemutatják)
 • Képesek lesznek a tudatosabb kommunikációra, könnyebben kezelnek kommunikatív helyzeteket.
 • Képesek lesznek jobban bánni a vezetői kommunikációjukkal.
 • Képesek lesznek jobban megérteni magukat beosztottjaikkal, jobban megértik beosztottjaik problémáit, hatékonyabban adnak visszajelzést beosztottjaik teljesítményéről, problémáiról.
 • Képesek lesznek moderálni megbeszéléseket, kreatív csoportmunkát.
 • Képesek lesznek a szervezeti változások okainak jobb megértésére, és szervezeti következményeit, a változást stratégiai szükségként és lehetőségként fogják fel.
 • Jobban és kevesebb súrlódással, kevesebb ellenállással tudnak változásokat tervezni és végrehajtani.
 • Képesek lesznek a komplex problémákat együttműködve megoldani.
 • Képesek lesznek a kihívást jelentő, motiváló módon teljesítménycélokat megfogalmazni beosztottjaik felé és képesek lesznek a tanultak alapján teljesítményüket nézni.

Tananyagegységek:
A csúcsteljesítmény és a siker lélektana
Vezető együttműködés fejlesztése
Vezetési funkciók
Csoportos kreativitás fejlesztése
Vezetői kommunikáció
Változások menedzselése, konfliktusok kezelése
Motiváló vezetés és teljesítményértékelés