KÖZBESZERZÉSI REFERENS OKJ – TANFOLYAM

(OKJ 52 343 01) – 1/2017. (I.23.); Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A016;  1/2017. (I.23.) MVM rendelet szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:

A Közbeszerzési referens OKJ-tanfolyam sikeres elvégzésével hallgatók alkalmasságra tesznek szert az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt a közbeszerzésekről szóló törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályok alkalmazására. Az OKJ-képesítéssel jártasságot szereznek beadványok, nyilatkozatok és egyéb közbeszerzési dokumentumok készítésére, illetve azok elkészítésében közreműködésre.
Ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési referens képes folyamatosan figyelemmel kísérni a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját. Előkészíti a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípus kiválasztását elvégzi, és alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait.
Ajánlattevői oldalon a közbeszerzési referens segíti az ajánlattevő eredményes részvételét az eljárás teljes folyamatában. Figyelemmel kíséri mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket, javaslatot tesz az eljárásban való részvételre, részt vesz az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában. Az OKJ-szakképesítéssel képes koordinálni az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

Az OKJ-képzés célcsoportja:

Érettségi végzettséggel rendelkező felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a közbeszerzési referens feladatok ellátására.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi vizsga

Az OKJ-képzés során megszerezhető kompetenciák:

• a közbeszerzésekről szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek, az egyéb kapcsolódó jogszabályok és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumok alkalmazása
• az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységének nyomon követése, az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogának és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseinek, valamint a magyar bíróságok közbeszerzési tárgyú döntéseinek figyelemmel kísérése
• a közbeszerzési intézményrendszer és az érintett intézmények feladatainak áttekintése
• a közbeszerzési kötelezettség, az alkalmazandó eljárásrend és eljárásfajta meghatározása
• az eljárást megindító felhívás elkészítése és bekapcsolódás a közbeszerzési dokumentumok összeállításába
• a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályok alkalmazása
• az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekmények és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása
• a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítésének nyomon követése
• az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatok ellátása, a megjelent közbeszerzési hirdetmények figyelemmel kísérése
• a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértések felismerése, és bekapcsolódás az esetleges jogorvoslat kezelésébe
• a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályok alkalmazása
• a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény irányadó rendelkezéseinek alkalmazása
• a közbeszerzési büntetőjogi tényállások és korrupciós helyzetek felismerése, a szükséges intézkedések megtétele
• a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartás folytatása a közbeszerzési eljárás során
• gondoskodás a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően
• a közbeszerzések ellenőrzése, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körének nyomon követése, szükség szerint azok elkészítése és kapcsolattartás az érintett szervekkel

Modulok:

10848-16 A közbeszerzés alapjai
10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
10858-16 Jogi alapintézmények
11739-16 Közbeszerzési gyakorlat
11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

Az OKJ-képzés zárása:
Valamennyi modulzáró vizsga, valamint a komplex szakmai vizsga eredményes letétele.

Az OKJ-képzés tanúsítása: OKJ-bizonyítvány

Tervezett képzési idő:
300 óra (Elméleti órák száma: 150, Gyakorlati órák száma: 150)

Képzés ára (Ft/fő): 135.000 Ft

Vizsgadíj: 62.000 Ft

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!