Mediációs tréning

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D058

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Képzés célja:
A képzés célja, hogyan készüljenek fel a résztvevők a problémák elmérgesedésének megakadályozására, az emberi konfliktusok természetének megértésére, ill. a rejtett problémák feltárására és kezelésére.

Képzés célcsoportja:
Elsősorban a humán közszolgáltatásban dolgozók (köztisztviselők, közalkalmazottak, pedagógusok, egészségügyi alapellátásban dolgozók, szociális alapellátásban dolgozók), valamint bármely személy, aki szeretné az emberek között létrejövő konfliktusok kezelését, jobban átlátni és segíteni azok megoldását.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Képzés zárása: Aktív részvétel az órákon. A képzés végén a résztvevők „Megfelelt”/”Nem megfelelt” minősítést szerez.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 16 óra, Gyakorlat: 14 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Javulnak a kommunikációs készségek.
Felismeri a mediátori attitűdöt.
Képes a nyitott hozzáállás alkalmazására.
Meghallgatási és megértési kommunikációs kompetencia.
Konfliktusok kezelésének kompetenciája.
Életviteli kompetencia.

Modulok:
Konfliktus- és krízishelyzetek
Mediáció

JELENTKEZÉS