Mentálhigiénés fejlesztés (Könnyű, praktikus életviteli alapismeretek, életvezetési és életmód-tanácsadás)

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D005

A képzés célja:
A személyes életminőség javítása, az egyéni és családi élet, a szociális helyzet, társas kapcsolatok megismerésével, elfogadásával, kezelésével, javításával és fejlesztésével.
A személyes életminőség javítása a társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci folyamatok megismerésével, a társadalom mikro és makro-jellegű folyamataiban való hatékony egyéni részvétel megalapozásával.

A képzés célcsoportja:
Olyan felnőttek, akik egyéni és mikrokörnyezetükben elfoglalt szerepeikkel, helyzetükkel és/vagy problémamegoldó-képességeikkel nem teljesen elégedettek és ezen az állapoton már rövid távon is javítani szeretnének.

A programba való bekapcsolódás feltételei:
Nem kötött iskolai végzettséghez, de ajánlott legalább az alapfokú, illetve általános iskolai végzettség.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Alapkészségek (Írás, olvasás, számolás, szövegértés stb.)
Egyéb feltétel(ek): Jó együttműködési készség ajánlott

Tananyagegységek:
Egyéni és családi életvezetés és szocializáció
Társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci ismeretek

A képzés zárása:
A résztvevők tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése és sikeres modulvizsgák.

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Tervezett képzési idő:
60 óra

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A résztvevők a képzési program sikeres teljesítésével képesekké válnak:

  • Fejlettebb, magasabb szintű önismeretre, önértékelésre.
  • Kiegyensúlyozottabb személyiségként való kultúrált, higgadt, korrekt, agressziómentes kommunikációra és viselkedésre.
  • Asszertív, hatékonyabb interperszonális kommunikációra.
  • Hatékonyabb probléma-megoldásokra a mindennapokban
  • Tudatosabb egészségmagatartásra
  • Problémaközpontú coping-stratégiák felismerésére és alkalmazására a mindennapokban
  • Komplex és hatékony háztartástervezésre, vezetésre, gazdálkodásra és fejlesztésre.
  • Társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci változásokra való rugalmas alkalmazkodóképességre és reagálókészségre.
  • Tevékenységek, feladatok és munkavégzés hatékonyabb szervezésére, pénzügyi tervezésre és lebonyolításra.