Partner kommunikációs tréning

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D059

Képzés célja:
A képzés célja, a tudatos kontroll megszerzése a környezet és önmaga felett, tudatos kommunikáció kialakítása, önismeret, én tudatosság, érzelmi tudatosság, én szabályozás képességének kialakítása, megerősítése.

Képzés célcsoportja:
Elsősorban a humán közszolgáltatásban dolgozók (köztisztviselők, közalkalmazottak, pedagógusok, egészségügyi alapellátásban dolgozók, szociális alapellátásban dolgozók), valamint bármely személy, aki szeretné elsajátítani az eredményes partnerkommunikáció eszközeit.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Képzés zárása: Aktív részvétel az órákon. A képzés végén a résztvevők „Megfelelt”/”Nem megfelelt” minősítést szerez.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
20 óra (Elmélet: 8 óra, Gyakorlat: 12 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Tudatos kommunikáció képességének kialakítása, saját kommunikáció másokra gyakorolt hatásásnak felismerési képessége.
Személyes kompetenciák.
Társas kompetenciák.
Módszerkompetenciák.

Modulok:
Kommunikációs alapok
Konfliktuskezelési stratégiák