PractiLearn – Beilleszkedés és szereptanulás (szocializáció) a munka világába

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D065

Képzés célja: 
A képzés célja a munkahelyi szocializáció elősegítése, a szocializációs folyamat megismertetése, a normakövetés szükségességének felismertetése, továbbá a munkahelyeken elfogadott kommunikációs stílusok, kultúrák alapjainak elsajátítása, végül az igény felkeltése a szükséges kulcskompetenciák megszerzésére.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos általános fogalmakat, viselkedési normákat, teljesítéssel összefüggő kritériumokat.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés során a résztvevő képes lesz hatékonyan működni adott szervezeti kultúrában, felismerve a kialakult társas viszonyokat, működési kultúrát.
a képzés során a résztvevő elsajátítja azokat a képességeket, melyek munkahelyi beilleszkedést segíthetik.
A képzés során a résztvevő képessé válik céltudatosan, hatékonyan kommunikálni, feladathelyzetekhez alkalmazkodni.

Modulok:
Munkahelyi szocializáció
Norma- és szabálykövetés
Munkahelyi kommunikáció
Sikeresség a munkahelyen – kulcskompetenciák

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 10 óra, Gyakorlat: 20 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.