PractiLearn – Egészségmegőrzés és a munkahelyi mentálhigiéné

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D064

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Képzés célja: 
A képzés célja a mentálhigiénés szemlélet megismertetése, az alapfogalmak elsajátíttatása, valamint az egészségtudatos viselkedésformák és attitűd személyre szabott kialakítása, a munkahelyen és a hétköznapokban.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos általános fogalmakat, viselkedési normákat, teljesítéssel összefüggő kritériumokat.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 12 óra, Gyakorlat: 18 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés során a résztvevő képessé válik az önmonitorozás elsajátítására, saját szükségleteinek reális számbavételére.
A képzés során a résztvevő képessé válik, hogy saját szükségleteit felismerje és arra legyenek adekvát válaszai.
Az ismeretek elsajátítását követően a résztvevő képes lesz szükségleteinek megfelelő optimális időrend kialakítására.
Megismerik a résztvevők az egészség, egészségvédelem, mentálhigiéné, viselkedés alapjait.

Modulok:
Mentálhigiéné
Egészségtudatosság
“Énidő” – “Me time”
Viselkedéskultúra
Kulcskompetenciák az egészségmegőrzésben

JELENTKEZÉS