PractiLearn – Figyelemfejlesztés digitális kontextusban

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D063

Képzés célja: 
A képzés célja résztvevőknek a figyelmet tágabb kontextusba helyezve bemutatni és fejleszteni. Cél továbbá, a kognitív részképességként a figyelem megosztásának – és a hibakeresésének a fejlesztése, valamint a digitális környezetben való hatékony figyelemfókuszálás képességének elsajátítása. A képzés segítheti az érzelemszabályozáshoz kapcsolva a résztvevők figyelem képességének fejlődését.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos általános fogalmakat, viselkedési normákat, teljesítéssel összefüggő kritériumokat.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 9 óra, Gyakorlat: 21 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés során a résztvevő alkalmassá válik az elvárt terhelhetőségre és munkabírásra.
Kialakul a képzés során a pozitív énattitűd, mások előtti tevékenységek vállalása, megvalósul a kongruens kommunikáció (verbális, nonverbális szinteken)

Modulok:
Alapvető ismeretek a figyelemről
Megosztott figyelem és vizuális hibakeresési technikák
Figyelem és terhelhetőség kapcsolata
Empátia és értő figyelem
Észlelési pontosság