PractiLearn – Konstruktivitás, problémakezelés

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D069

Képzés célja: 
A képzés célja, hogy kifejezetten a gondolkodás rugalmasságára alapozva a résztvevők elsajátítsák az összetett feladathelyzetek által igényelt attitűdöt, a megoldásorientált szemléletmódot. Cél továbbá a munkahelyi társas környezetben megélt hatékonyság fejlesztése, elsősorban a konfliktuskezelési technikák által.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos team munka előnyeit, a hatékony munkamegosztás örömét.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Ismeri a munkahelyen felmerülő problémákkal való megküzdés eszközeit.
Alkalmassá válhat a résztvevő a társas helyzetek hatékony kezelésére, a feszültségek oldására a munkahatékonyság érdekében.
A résztvevő alkalmassá válhat a konstruktív konfliktuskezelési technikák alkalmazására.
A résztvevő alkalmassá válnak a megoldásorientált technikák használatára.

Modulok:
Kognitív, flexibilitás, konstruktivitás
A közösség, mint erőforrás
Peremhelyezetek a munkahelyen
Konfliktuskezelési technikák

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 8 óra, Gyakorlat: 22 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.