PractiLearn – Kreativitás és divergens gondolkodás

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D070

Képzés célja: 
A képzés célja a résztvevőkben rejlő kreatív, innovatív, életigenlő, alkotó tendenciák feltérképezése és megerősítése. Cél továbbá a kreatív problémamegoldó gondolkodási képesség és kreatív részképesség fejlesztése.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos team munka előnyeit, a hatékony munkamegosztás örömét.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés során a résztvevő kreatív részképességekkel ismerkedhet meg.
A résztvevő rutinokat szerezhet a divegens gondolkodásban.
A képzés során a résztvevő képes lehet a kreatív problémamegoldások alkalmazására.

Modulok:
Kreativitás és szervezeti kultúra
Kreatív és divergens gondolkodás
Kreatív részképességek fejlesztése
Kreativitást fejlesztő digitális megoldások

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 9 óra, Gyakorlat: 21 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.