PractiLearn – Kreativitás fejlesztése digitális kontextusban

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D071

Képzés célja: 
A képzés célja a kreatív személyiségtényezők, a kreatív személyiségjegyek munkahelyi környezetbe való integrálási lehetőségeinek megismerése. Cél továbbá a résztvevők kreatív kapacitás átalakítása egy alkotó, teremtő folyamattá, amelyhez a résztvevők konkrét támpontokat kapnak. Mindezek által csökkenthető azon résztvevők (munkavállalók) idejekorán való lemorzsolódása, akik valamilyen téren kreatívabbak társaiknál.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos team munka előnyeit, a hatékony munkamegosztás örömét.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Képessé válhat a résztvevő saját kreatív személyiségjegyeit feltárni.

Modulok:
A kreatív személyiség
Alkotó folyamat a munka világában
Digitális alapú kreativitás fejlesztése
Kreativitás jellemzők

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 8 óra, Gyakorlat: 22 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.