PractiLearn – Produktivitás és személyes fejlődés megőrzése

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D074

Képzés célja: 
A képzés célja, hogy a résztvevők digitális kontextusban megismerkedjenek a saját személyiségükben rejlő erőforrásokkal és kreatív energiákkal, majd konkrét módszerek elsajátításával képessé váljanak az önmagukkal való produktív bánni tudásra.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos általános fogalmakat, viselkedési normákat, teljesítéssel összefüggő kritériumokat.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés során kialakul az érintettekben a tanult leleményesség rutinja.
A képzés során a résztvevőkben kialakul az elvárható igényszint, teljesítménymotiváció.
A képzés alapján a résztvevő elsajátítja a tanult leleményesség, kreativitás, pozitív attitűd mások iránt, külső-belső kontroll – attitűd képességek alapjait.
A képzés alapján a résztvevő alkalmassá válik az elvárt megvalósítási technikák alkalmazására, a munkavégzés során szükségesnek bizonyuló információk feldolgozásra.

Modulok:
Tanult leleményesség és kreativitás
Az energiamenedzsment alapjai és technikái
Teljesítménymotiváció – igényszint
Önkontroll
Információfeldolgozás a személyes fejlődésért

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 10 óra, Gyakorlat: 20 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.