PractiLearn – Társadalmi és személyes felelősségvállalás

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D075

Képzés célja: 
A képzés célja a felelősségteljes és segítőkész munkavállalóvá válás elősegítése, azaz mindazon én-funkciók fejlesztése, amely az érett, felelősséggel teli viselkedést és döntéshozatalait meghatározza. A résztvevők továbbá megismerkednek a segítségnyújtás különböző szintjeivel és módjaival a tágabb, társadalmi kontextusból kiindulva a konkrét munkahelyi szituációkig.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos általános fogalmakat, viselkedési normákat, teljesítéssel összefüggő kritériumokat.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés során a résztvevő képessé válik a felelősségteljes munkavégzésre, a megfelelő önismeret, kooperációs technikák, a személyes és társas kompetenciák elsajátítása által.
A résztvevő alkalmassá válik arra, hogy saját s társadalmi szükségleteit felismerje és legyenek adekvát válaszai mindezekre; valamint mindezek után a saját szükségletein túl a közösség szükségletei is vegye figyelembe.
A képzés során a résztvevő empátiás képessége nő az ismeretek elsajátítását követően.

Modulok:
Társadalmi és személyes felelősségvállalás
Munkahelyi felelősség
Szociális érzékenyítés, érzékenység
Együttműködés és segítőkészség
Személyes felelősségvállalás a gyakorlatban

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 12 óra, Gyakorlat: 18 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.