PractiLearn – Társas hatékonyság, csoportfolyamatok

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D076

Képzés célja: 
A képzés célja , hogy a résztvevő a személy társas helyzetben, a közösséggel együttműködve hatékonyan tudjon működni. Cél továbbá, hogy megismerje a szereptanulás folyamatán túl az önismeret fejlesztését társas kontextusban, a társas hatékonyság és együttműködés ismeretanyagát és konkrét technikáit, valamint az ehhez szükséges kommunikációs és facilitáló a csoportkohézió fejlesztési lehetőségeihez, a csoportirányítás technikáihoz.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos team munka előnyeit, a hatékony munkamegosztás örömét.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés során a résztvevő képessé válik a csoportban történő munkavégzésre, a megfelelő önismeret, kommunikációs technikák, a személyes és társas kompetenciák elsajátítása által.
Felismeri saját szükségleteit ls képes adekvát válaszadásra.
Képes figyelembe venni a saját szükségletein túl- a csoporthoz tartozás által-, a csoport érdekeit és szükségleteit is.
Képes a csoportkohézió elérése érdekében hatékony kommunikációs, kooperációs, konfliktuskezelő technikák alkalmazására.

Modulok:
Együttműködés és csoportkohézió
Kommunikáció a csoportban
Társas motiváció
Szereptanulás, társas hatékonyság
Csapatépítési technikák

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 12 óra, Gyakorlat: 18 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.