PractiLearn – Terhelhetőség és a teljesítmény meghatározói

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D077

Képzés célja: 
A képzés célja a résztvevők intrinzik motivációs bázisára építve bemutatni a teljesítmény holisztikus modelljét, amelyben a kognitív részképességeken túl (figyelem fókusz, mentális készenlét, zavaró tényezők kontrollja) a személyes erősségek és a fáradság kezelése (relaxációs módszerekkel) is helyet kapnak.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos általános fogalmakat, viselkedési normákat, teljesítéssel összefüggő kritériumokat.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés során a résztvevő alkalmassá válik a munkahelyi szituációkban elvárható monotóniatűrésre.
A képzés alapján a résztvevő rendelkezni fog a munkahelyi környezetben elvárt teljesítőképességgel.
A képzés alapján a résztvevő alkalmassá válhat a reális énkép és önismeret és a pozitív énattűd kialakítására.
A résztvevő megismeri az alap konfliktuskezelési technikákat.
A résztvevő alkalmas lesz a munkahelyi környezetben az információfeldolgozására és annak közvetítésére.

Modulok:
A teljesítmény modelljei – személyes erősségek
Monotóniatűrés és a fáradtság kezelése feladathelyzetben
Relaxációs módszerek
Önreflexió a munkavégzés során
A reziliens munkavállaló

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 12 óra, Gyakorlat: 18 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.