PractiLearn – Türelem, önkontroll és önszabályozás

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D078

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Képzés célja: 
A képzés célja az önszabályozás és mentális fékrendszer fejlesztése, amely kifejezetten munkahely specifikusan, a fegyelem és felelősség témaköreiből kiindulva fókuszál az egyéni képességekre. Cél továbbá, személyre szabott technikákkal, az egyéni erősségekre építve kialakítani az önszabályozás képességét.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos team munka előnyei, a hatékony munkamegosztás örömét.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés során a résztvevő alkalmassá válhat az önmonitorozás elsajátítására, saját és mások (munkáltató, munkatársak) szükségleteinek reális számbavételére.
A képzés során a résztvevő alkalmassá válhat, hogy saját szükségleteit felismerje és legyenek adekvát válaszai.
A résztvevő alkalmassá válhat hatékony konfliktuskezelő technikák alkalmazására.

Modulok:
Fegyelem és felelősségvállalás a munkahelyen
Az ingerlékenység-gátlás lehetőségei
Önkontroll és figyelem
Munkahelyi konfliktusok
Türelem a munkahelyen

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 13 óra, Gyakorlat: 17 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.

JELENTKEZÉS