Szertartásvezető

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D046

Képzés célja: 
Minőségi, egyedi igényeknek megfelelő, alternatív, vagy klasszikus helyszíneken tartandó esküvői, vagy egyéb ceremónia és események szervezése, vezetése a hatályos jogszabályi ismeretek, a rendezvényszervezés és protokoll előírások releváns ismeretei alapján.

Képzés célcsoportja:
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, akik elsősorban extrovertált, jó kommunikációs képességgel rendelkező személyek és elhivatottságot éreznek a szertartásvezetői pálya iránt.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány

Képzés zárása:
Képzés zárásaként egy portfólió összeállítása és leadása, valamint tételsor alapján szóbeli záróvizsga eredményes letétele

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 14 óra, Gyakorlat: 16 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Képes lesz a különböző típusú családi rendezvények, események szakszerű, tartalom-specifikus megszervezésére.
Tudja és alkalmazza a jogszabályi ismereteket a családjoggal és a Polgári Törvénykönyv releváns fejezeteivel kapcsolatban.
Széles spektrumon megismeri, megtanulja és alkalmazza a népek, nemzetek identitásából eredő gasztronómiai, kulturális a szertartással és A családi ünnepekkel összefüggésbe értelmezhető hagyományait, vallási szokásait.
Megismeri és alkalmazza nemzetközi protokoll alapvető szabályait.
Fejleszti, megismeri és alkalmazza az írott kommunikáció szabályait.
Elsajátítja és használja a verbális és nonverbális kommunikáció alapvetéseit.
Megtanulja és alkalmazza a beszédírás készségszintű elemeit, fordulatait.
Megismeri, kiválasztja és információt szerez a témában elérhető szolgáltatások és szolgáltatók tekintetében.

Modulok:
Anyakönyvi igazgatási ismeretek
Szertartásvezetés
Beszédírási technikák
Protokoll-esküvői protokoll
Interkulturális ismeretek
Szolgáltatások és közreműködők

Képzési díj: 45.000 Ft