Szociális készségfejlesztő tréning

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D009

A képzés célja:
A résztvevők ismerjék meg és adott szempontok alapján rendszerezzék a szociális készségek elméleti alapjait.
A résztvevőkben váljanak tudatosabbá az egyéni személyiségjellemzőik, fejlődjön az önismeretük. empátiás készségük, toleranciájuk, indulati kontrolljuk.
Segítse elő a személyiség érését, adekvát kommunikációs- és konfliktuskezelői készség kialakítását.
Coping-stratégiáik is fejlődjenek a folyamatban.
A résztvevők legyenek képesek a jövőben a saját viselkedésük hátterének tisztázására, az asszertív érdekérvényesítésre, egyéni akciótervek kialakítására, a problémamegoldó gondolkodás, együttműködés elősegítése által.

A képzés célcsoportja:
Olyan személyek, akiknek vagy a munkájukhoz kapcsolódóan, vagy a személyes, illetve a társas kapcsolataikban elengedhetetlen a szociális kompetenciák és képességek fejlesztése, megfelelő alkalmazása, valamint a megszerzett ismereteket célzottan kívánják alkalmazni emberi kapcsolataikban.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Végzettség: általános iskola 8. osztály elvégzése
Egyéb feltétel(ek): A képzés résztvevői a képzési programot megismerik, elfogadják a képzés módszereit.A képzés zárása:

A képzési programban való részvétel (megengedett hiányzás maximum 10%)
A részvétel a gyakorlatokban
Elégedettségi kérdőívek kitöltése

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Képzési idő:
60 óra (Elmélet: 12 óra; Gyakorlat: 48 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A program során megszerezhető kompetenciák:

 • Elsajátítják a szociális készségek elméleti alapjait, alapfogalmait.
 • Képesek lesznek a kommunikációs hatékonyságot gátló tényezők feltárására
 • Felismerik és alkalmazzák a kommunikáció hatékonyságát és az önismeret kapcsolatát
 • Képesek lesznek az érzelmek szerepének felismerésére a mindennapi életünkben
 • Megismerik és alkalmazni tudják az empátiás készség fejlesztésének lehetőségeit
 • Képesek lesznek a stressz és a stressz-faktorok azonosítására
 • Képesek lesznek a különböző megküzdési (coping) – stratégiák azonosítására, alkalmazására
 • Megismerik és alkalmazni tudják az indulatkezelési módszereket
 • Megismerik és alkalmazni tudják a konfliktuskezelési módszereket
 • Megismerik az asszertív kommunikáció és viselkedés jellemzőit
 • Felismerik az előítéletes viselkedés jellemezőit
 • Megismerik és alkalmazni tudják a problémaközpontú megoldásokat
 • Képesek lesznek a motivációs rendszerek azonosítására
 • Képesek lesznek saját motivációs bázis kialakítására és alkalmazására
 • Képesek lesznek a váratlan és szélsőséges helyzetek kontrolljára

Tananyagegységek:
A szociális készségek elméleti alapjai, modelljei, összetevői
Szociális készségek a gyakorlatban