TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ OKJ – TANFOLYAM

(OKJ 51 344 02) – 29/2016 (VIII.26.) SZVK; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A006; 29/2016 (VIII.26.) SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
A Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ-képzés sikeres elvégzésével a résztvevők képessé válnak a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyek intézésére, a nyilvántartások vezetésére. A TB-ügyintéző tanfolyamon tanultak segítségével kompetenciát szereznek a hallgatók a biztosítottak társadalombiztosítási lapjainak vezetésére, a kifizetett ellátások nyilvántartására, adatok, igazolások készítésére és küldésére a társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat képesek ellátni az OKJ-képesítéssel, és a nyilvántartásokat szakszerűen vezetni.
Az OKJ-képzés célcsoportja:
Olyan érettségi vizsgával rendelkező felnőttek, akik a társadalombiztosítás és bérügyintézés terén kívánnak elhelyezkedni, illetve munkájukhoz OKJ-szakképesítést kívánnak szerezni.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi vizsga

Az OKJ-képzés során megszerezhető kompetenciák:
• a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatok ellátása
• az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartások ellátása
• az adatok összegyűjtése további feldolgozás céljából
• munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumok rendszerezése, iratkezelés végzése
• feladatai elvégzéséhez szükséges eszközök (telefon, számítógép, faxgép, írógép, íróeszközök, irodaszerek, naptár, bélyegzők, fénymásoló, stb.) használata
Modulok:
10154-16 Munkaerő-gazdálkodás
10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
Az OKJ-képzés zárása:

Valamennyi modulzáró vizsga, valamint a komplex szakmai vizsga eredményes letétele.

Az OKJ-képzés tanúsítása:

OKJ-bizonyítvány

Képzési idő:

120 óra (Elméleti órák száma: 84; Gyakorlati órák száma: 36)
Képzés díj: 65.900 Ft
Vizsgadíj: 65.000 Ft
Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!