Leírás

Kas Géza: Gróf Széchényi Viktor Hadi napló

“Sajátos, rendkívül érdekes történelmi forrást tart kezében az Olvasó. Szerzője, gróf Széchényi Viktor magyar főnemes rendkívül szubjektív képet tár elénk az I. világháború kitöréseiről, majd annak hadi eseményeiről. Hadi naplója egyértelműen nyilvánvalóvá teszi, hogy a Monarchia nem készült fel az I. világháborúra. Fejér Megye főispánjaként ő maga is tisztában volt ezzel, de fenntartása ellenére – miként arisztokrata társasi – úgy vélte, neki is a harctéren van a helye, ezt diktálja számára a hazaszeretet, valamint az uralkodó iránti hűsége. Mindennek ellenére sem rejti azonban véka alá kritikai megjegyzéseit. Időnként bizony kemény és jogos bírálattal illeti a legfelsőbb hadvezetést, számtalanul sok egyszerű katona értelmetlen halálát írja az osztrák vezérkar számlájára – teljes joggal. Mindemellett, még a legtragikusabb körülmények között is, megmutatkoznak a főnemesség békebeli életére jellemző szokások, a társadalmi kapcsolatoknak a felsőbb körökre jellemző módon történő ápolása: az egésznek van valamiféle “civil” atmoszférája, noha a szerző alaposan képzett katona, aki a sokkal keservesebb körülmények között élő közkatonákkal is együtt érez, és megrázó információkat közöl a a hadi események által érintett polgári lakosság szenvedéséről, sorsának kilátástalanságáról, a katasztrofális áldozatokról, a háborúval, a megfelelő higiéniás viszonyok hiányával törvényszerűen együtt járó járványokról, miközben egyre világosabbá válik számára, hogy az egyébként is rengeteg borzalommal, emberi tragédiával járó háború a magyarság számára katasztrofális következményekkel jár. A Hadi naplót nyomtatásra előkészítő történész, Kas Géza dicséretet érdemel rendkívül alapos filológiai munkájáért, továbbá bőséges és igényes lábjegyzeteiért, mely segédletekkel igyekezett az átlagos olvasó számára is érthetővé, élvezhetővé tenni ezt az értékes történelmi dokumentumot, amelyet számos eredeti fotográfia egészít ki. A Gróf Széchényi Család Alapítvány és az OKTKER Nodus Kiadó nemes feladatra vállalkozik a Hadi napló közzétételével: általa jelentős mértékben hozzájárulhat olvasói magyar nemzettudatának napjainkban olyannyira szükséges fejlesztéséhez, erősítéséhez. E nagyszerű kötet azáltal is adósságot törleszt, hogy helyreállítja a hamis, torz képet, amelyet a diktatúra évtizedeiben az azt alázatosan kiszolgáló történelemtanítás a magyar főnemességről kialakított. Jelen esetben a magyar arisztokrácia olyan jeles alakjával találkozhatunk, akinek egyik őse a Nemzeti Múzeumot, a másik a Magyar Tudományos Akadémiát alapította, fia pedig a magyar vadászatot tette méltán világhírűvé. Illesse hát őt is – és mersze övéit is! – a nemzet legnagyobbjainak méltán kijáró tisztelet és elismerés! Új és feltétlenül üdvözölendő jelenséggel találkozunk e kötet kapcsán, amelynek reménységem szerint része lehet majd közgondolkodásunk kedvező formálásában, helyes irányba történő terelésében.” Dr. Huszár Pál

ISBN 978-963-441-385-1

Könyv adatai: B/5; 246 oldal; keménytáblás, ragasztókötött