Leírás

Nagy Gábor: Magyar középkor

Az államalapítástól Mohácsig (Forrásgyűjtemény 525 oldal) A körülbelül négyszáz szemelvény többségét az elbeszélő források adják. A keresztény állam megalapításától Mohácsig tartó korszakot felidéző szövegek zömében egykorú források, több szemelvény mutatja be ugyanazt az eseményt. A szövegeket a szerző válogatta, részben fordította és jegyzetekkel látta el. Az áttekinthetőség megkönnyítésére fejléc jelöli minden oldalon, melyik uralkodónál nyitotta ki a könyvet az olvasó. A romantika korának felidézésében a legenda- és krónikarészletek meghatározóak. A kereszténységet tükröző, szentjeiket életre keltő Árpád-kori legendák, a hősi múltat bemutató krónikarészletek és több hazai forrás lehetőséget teremtenek az olvasónak az összehasonlító elemzésre. A könyv legnagyobb terjedelmű része a XV. századnak, ezen belül is a Hunyadiaknak a bemutatásával foglalkozik.

Kiadói kód: OT-1003

Könyv adatai: B/5; 523 oldal; keménytáblás, ragasztókötött