TŰZVÉDELMI ELŐADÓ OKJ – TANFOLYAM

(OKJ 52 861 10) – 18/2018 (VI.28.) BM SZVK alapján; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A035; 18/2018 (VI.28.) BM SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
A Tűzvédelmi előadó OKJ-tanfolyamon résztvevők elsajátíthatják a jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatokat. Így alkalmassá válnak a létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelésére, tervezésére, szabályozására, szervezésére, vezetői döntések előkészítésére, a végrehajtás ellenőrzésére. Munkavállalóként vagy szolgáltatóként az OKJ-képzés segítségével képesek a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.
Az OKJ-képzés célcsoportja:
Olyan felnőtt, érettségi vizsgával rendelkező személyek, akik a tűzvédelem terén kívánnak elhelyezkedni.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi vizsga

Az OKJ-képzésen résztvevő képességet szerez:
– speciális információkat gyűjteni
– elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
– elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást
– tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket
– tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni
– gyakorlatokat szervezni és értékelni
– szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját
– ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni
– vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat
– kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel
– fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését
Modul:
10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai
Az OKJ-képzés zárása:
A hiányzás nem haladhatja meg az összes óraszám maximum 20%-át. Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az OKJ-képzés tanúsítása:
OKJ-bizonyítvány
Képzési idő:
300 óra (Elméleti órák száma: 210, Gyakorlati órák száma: 90)
Képzés ára: 159.900 Ft
Vizsgadíj: 71.000 Ft
Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!