Vállalati belsőképzés koordinátor

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D079

Képzés célja: 
Az új Szakképzési törvény, valamint a megújított OKJ képzés alapján átrendeződött képzési piac területén nagy hangsúlyt kapó vállalati belső képzések szervezésével és koordinálásával foglalkozó szakemberek felkészítése a humánerőforrás gazdálkodásban bekövetkező változásokra, valamint a hatékony és professzionális szervezőmunkára.

Képzés célcsoportja:
A vállalati belső képzések szervezésével foglalkozó szakemberek, HR vezetők és koordinátorok, akik a megújult jogszabályi környezetben kívánnak eleget tenni a Life Long Learning és a piac kihívásainak, korszerű emberierőforrás gazdálkodással és képzésekkel segítve a vállalatokat.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi bizonyítvány

Képzés zárása:
A képzés zárásaként a vállalat profiljának megfelelő képzési struktúra specifikáció felállítása konkrét célcsoport részéra a képzés tartalmának megfelelően, illetve a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Képes lesz a különböző képzéstípusok felismerésére, szelektálására.
Tudja és alkalmazza a releváns jogszabályi ismereteket.
Releváns piaci információkat szerez be és értelmezi azokat.
Megismeri és kiválasztja a vállalati belsőképzés típusának megfelelő minősített képzőket.

Modulok:
A képzési piacot meghatározó hatályos jogszabályi háttér.
A képzés piac tipizálása.
A vállalat belső képzések tervezése és megszervezése.
Képzési szolgáltatások dokumentációs háttere (haladási napló, jelenléti ív, tanúsítvány, képzési szerződés stb.)

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 20 óra, Gyakorlat: 10 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.