Vezetői kommunikáció felsőfokon

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D002

A képzés célja:
A program végeztével a résztvevők stratégiai szintű jelenségként kezeljék a szervezeti kommunikációt

 • A résztvevők felismerjék, hogy a szervezeti kommunikáció minősége áthatja az egész szervezetet, olyan, mint a szervezet idegrendszere, meghatározza az egész működést. Ha jó a szervezeti kommunikáció intelligensebb a szervezet. Kommunikálva értjük meg a szervezet helyzetét, így alkotunk stratégiát, kommunikálunk az üzletfelekkel, stb. nincs olyan terület, ami kommunikáció nélkül működik.
 • Az új gazdaságban a szervezeti tőke egyre nagyobb hányada nem anyagi természetű tőke, hanem kommunikatív. (Pl. a Coca-Cola legfontosabb tőkéje maga a név, a logó, a vállalat ügyfelei a kommunikáció minősége alapján is választanak partnereket, stb.) A program e kommunikatívan felfogott tőke stratégiai fejlesztését támogatja.

Jobb vezetői együttműködés alakuljon ki: Javuljon a résztvevők együttműködési képessége, kommunikációs képessége

 • A szervezeten belül sok olyan helyzet adódik, amikor a team-, vagy csoporttagok munkájuk során egymás segítésére szorulnak. A kommunikáció és együttműködés fejlesztés legfőbb célja egy egészséges bizalmi légkör kialakítása a tagok között, s a magas minőségű interakció és együttműködés kialakítása. A vállalat vezetőinek együttműködési képességeinek fejlesztése egy együttműködő közös teljesítménymotivált feladatkultúra irányába, melyben a vezetők a szervezeti egységükön túlmutató komplex témákban csapatként tudnak együttműködni.
 • Javuljon a team munka. A szervezeti problémák megoldásának programjai a szervezeti tagokból és külsős konzulensekből álló együttműködő teamekben is kifejleszthetők. Ebben a szervezet vezetője igaz, jelentős hasznot hozó megoldást vár el a kialakított vezetői teamtől. Azt támogatjuk, hogy a team hatékony legyen a csoportmunkában, a problémamegoldásban.

A képzés célcsoportja:
A képzést elsősorban vállalati csapatoknak és szakértőknek ajánljuk közepes és nagyvállalatok részére.
A program akkor a legeredményesebb, ha egy vállalat teljes (felsőbb) vezetői köre és vezetői szakértői köre részt vesz a foglalkozásokon. Mindazok, akik rendszeresen, intenzíven kommunikálnak, ebben a körben), “akik a csapat tagjai”, ezért különösen javasoljuk, hogy a vezetők és szakértői csapataik egyszerre vegyenek részt a programon.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
középiskolai végzettség; a felsővezetői, szakértői státus/lét elégséges tapasztalatanyagot jelent a program elvégzéséhez.

A képzést elsősorban vállalati csapatoknak és szakértőknek ajánljuk közepes és nagyvállalatok részére.

 • A program akkor a legeredményesebb, ha egy vállalat teljes (felsőbb) vezetői köre és vezetői szakértői köre részt vesz a foglalkozásokon. Mindazok akik rendszeresen, intenzíven kommunikálnak, ebben a körben), “akik a csapat tagjai”, ezért különösen javasoljuk hogy a vezetők és szakértői csapataik egyszerre vegyenek részt a programon.

Tananyagegységek:
Bevezetés a kommunikációba
Kommunikatív tőke, kommunikált világ. A kommunikáció mint stratégia.
Kommunikáció és gondolkodás (gondolkodás-életvezetés-életpálya-sors)
A megértésre törekvő kommunikáció
A vezetők és a szövegek
Együttműködő kommunikáció
Vezetői kommunikációs helyzetek
Értekezletvezetés
Stratégiai kommunikáció
Marketing kommunikáció
Ügyfélszolgálati kommunikáció
Csoportdinamika

A képzés zárása:
Sikeres 12 modul záróvizsga
Írásbeli záródolgozat, záróvizsga rendje, programfolyamatában leírtak szerint.

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Tervezett képzési idő:
120 óra

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzést sikeresen elvégzett hallgató:

 • Képes lesz nyílt légkör megteremtésében kezdeményezően részt venni, s képes lesz észlelni a kommunikatív légkört támogató és nehezítő magatartásokat.
 • Képes lesz vezetői munkája szervezésében felismerni a kommunikációs folyamatok jelentőségét, s erről szóban, vagy írásban vizsgán számot tud adni.
 • Képes bemutatni szóban, vagy írásban az alapvető kommunikációs modelleket, azt, ahogyan önmagunkat és kommunikatív partnereinket, a társas helyzeteket megértjük.
 • Képes lesz bemutatni a szervezet, mint rendszer modelljét szóban, vagy írásban.
 • Képes bemutatni a rendszer alapvető funkcióit a szervezeti egységén (a tanfolyamon gyakorlat keretében).
 • Képes lesz bemutatni, felismerni a tárgyi, szimbolikus értelmi konstruált valóság fogalmát szóban, vagy írásban tanfolyamközi dolgozat keretében.
 • Képes lesz munkakörhöz szükséges kompetenciatérképet készíteni a téma feldolgozása során csoportos és egyéni munkában.
 • Képes lesz munkakörhöz szükséges felkészültségeket tervezni.
 • Képes lesz megkülönböztetni szervezeti kommunikációs modelleket, s felismerni ezek “szándékait”.
 • Képes lesz megfogalmazni a szervezeti fejlesztési folyamatok tőkekombinációk 8 alaptípusát, s ezek megvalósítására javaslatokat dolgoz ki csoportmunkában a tanfolyam keretében a téma feldolgozása során.
 • Képes lesz megérteni a felsővezetői és csoportvezetői látásmód alapvető különbségét, s átfogó képet alkot a szervezet egészéről, viselkedéséről csoportmunkában a tanfolyam keretében a téma feldolgozása után.
 • Képes lesz a legfontosabb életterületi és értékei tisztázásán alapulva megfogalmazni céljait, megtervezni a célja elérését segítő stratégiákat.
 • Képes lesz céljai elérésében készség szinten alkalmazni a sikerlélektan legfontosabb elveit, elméletben és gyakorlatban.
 • Képes lesz proaktivitás elveinek megfelelően (önmaguk és beosztottjaik számára) célokat megfogalmazni, s ezt a tanfolyamon bemutatni.
 • Képes lesz a kommunikatív racionalitás fogalmát szóban vagy írásban elmagyarázni.
 • Felismerni a racionális kommunikáció kritériumait a tényekről, a belső világról, a normákról és a kommunikációról folyó beszéd esetében, ezeket képes szóban vagy írásban megnevezni.
 • Képes lesz felismerni szervezeti implicit és explicit tudáselemeket, s képes e tudásokat feltáró technikákat, eljárásokat megnevezni, felismerni. (Vizsgán szóban, vagy írásban)
 • Képes lesz alkalmazni megértést segítő kommunikációs eszközöket.
 • Képes lesz hagyományos szövegek (könyvek, tanulmányok) tartalmáról gyorsan átfogó képet kialakítani. (bemutatja, alkalmazza a tanfolyamon)
 • Képes lesz eredményes szemléltetést és felidézést támogató jegyzetelést alkalmazni (mind mapping) (bemutatja, alkalmazza a tanfolyamon)
 • Képes lesz mondandója szemléletes vizuális vázlatét elkészíteni, (mind mapping a szemléltetésben) (bemutatják, alkalmazzák a tanfolyamon)
 • Képes lesz vizuálisan is átlátható terveket készíteni (mind mapping a tervezésben) (bemutatja, alkalmazza a tanfolyamon)
 • Képes lesz a tanfolyamon csoportmunkában részt venni és moderálni a csoportmunkát.
 • Képes lesz megérteni az együttműködő kommunikáció növekvő szerepét az új vezetésben, s ismeri ennek következményeit a munkahelyi, vezetési viszonyokra (szóban, vagy írásban képesek bemutatni)
 • Képes lesz bemutatni (szóban, vagy írásban) alapvető csoportmunka szervező eljárásokat (brainstorming típusú eljárások), a team munka szervezésének alapjait, s képes lesz csoportmunka moderálására (alkalmazva a csoportmunka szervező eljárásokat)
 • Képes lesz megismerni a (csoportos) problémamegoldó gondolkodás szakaszait, s csoportmunkát képes lesz vezetni a munka szakaszainak megfelelően. (ezt a programon azonnal alkalmazzák, s gyakorolják, bemutatják)
 • Képes lesz bemutatni a vezető kommunikáció szerepét a tudásgazdaság körülményei között.
 • Képes lesz bemutatni és tervezni a vezetési funkciókat (írásban, vagy szóban)
 • Képes lesz teljesítménycélok megfogalmazására és ezek kommunikálására.
 • Képes lesz teljesítménycélok motiváló értékelésére.
 • Képes lesz nehéz esetek kezelését megtervezni.
 • Képes lesz röviden, érthetően meggyőző módon prezentálni.
 • Képes lesz az értekezlet funkcióinak ismeretében értekezletet tervezni, előkészíteni, vezetni, s ezt a program során bemutatni.
 • Képes lesz a tárgyalási szakaszok ismeretében tárgyalási tervet és felkészülési tervet készíteni.
 • Képes lesz konfliktusos helyzetet elemezni, s a konfliktus megoldására alkalmas kommunikációs eljárást választani.
 • Képes lesz megkérdezni, meghallgatni és megérteni partnereink igényeit. A megértett igények alapján javaslatot kidolgozni.
 • Képes lesz a tárgyalás eredményes lezárására.
 • Képes lesz a kiadott útmutató alapján marketing stratégiát készíteni.
 • Képes lesz a tanfolyamon egy mintapélda alapján marketing mix terv vázlatot készíteni
 • Képes lesz a tanfolyamon egy mintapélda alapján marketing kommunikációs terv vázlatot készíteni
 • Képes lesz felsorolni az ügyfélszolgálat tényezőit.
 • Képes lesz (írásban, vagy szóban) elmagyarázni “az emberi többlet” jelentőségét a vállalat ügyfélkapcsolataiban. Képes felfedezni, felismerni ezek jelenlétét, vagy hiányát, konkrét esetekben.
 • Képes lesz elemezni az ügyfélszolgálatot az ügyfélszolgálat tényezői alapján, s ennek segítségével fejlesztési javaslatokat megfogalmazni.
 • Képes lesz elemezni a csoportjuk aktuális helyzetét csoportdinamikai szempontból, s csoportjuk fejlesztésére javaslatokat kidolgozni (a tanfolyamon, e téma feldolgozásakor egyből megteszik)
 • Képes lesz javaslatokat megfogalmazni nehéz eseteik kezelésére
 • Képes lesz csoportot szervezni a csoport létszám, a munkamegosztás és a csoportdinamikai jelenségek figyelembevételével.