Zöldterületi kisgép-üzemeltető

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/B014

Képzés célja:
A képzés sikeres elvégzésével a Zöldterületi kisgép-üzemeltető el tudja végezni a lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek temetők) karbantartását, fűnyírását, fák, cserjék gondozását, talajmunkák végzését kisgépekkel. Képes lesz a települések bevezető útjainak, rézsűinek tisztítására, kültéri dűlő utak mentén bozót, cserje irtására, parlagfű mentesítésére. El tudja végezni a vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek karbantartására.

Képzés célcsoportja: Iskolai előképzettséggel nem rendelkező felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a Zöldterületi kisgép-üzemeltető feladatok ellátására.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb, illetve foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Modulok:
Zöldterületeken alkalmazott kisgépek munka-, tűz-, és környezetvédelme
Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása

Képzés zárása: Szakmai beszámoló sikeres teljesítése.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
100 óra (Elmélet: 30 óra, Gyakorlat: 70 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Megérti a munkavédelem jelentőségét, munkavállalóként ennek jelentőségét.
A veszélyforrások megszűntetésére, vagy intézkedés kérésére azok megszűntetéséhez, alkalmazni az előírt védőeszközöket és védőruházatot.
Betartani a terhek emelésére használt mintaeszközök minimális biztonsági követelményeit.
Munkája során betartani a biztonságtechnikai irányelveket.
Sérülés esetén az alapvető elsősegélynyújtás elvégzésére, felmérni a helyszínt és biztosítani, segítséget kérni, elhárítani az életveszélyt, sebek, vérzések, töréseket ellátni.
Áramütés ellen szakszerűen védekezni, illetve intézkedni áramütés esetén.
Alkalmazni és betartani a tűzkárok elkerülésének szabályait, tűz esetén szakszerűen cselekedni, tűzeseteket bejelenteni, tűzoltó készülékeket helyesen használni.
Betartani a környezetvédelmi szabályokat, helyesen használni és tárolni az üzemanyagot, karbantartás anyagait, ügyelni környezete tisztaságára, a védett növényekre.
Alkalmazásuk szerint megkülönböztetni és kiválasztani a munkához megfelelő gépeket.
Szakszerűen kezelni a kisgépeket, a folyamatos, termelésszerű használatra.
Balesetmentesen kezelni a kisgépeket, a biztonságos munkavégzésre, rendeltetésszerűen használni az előírt védőeszközöket. védőruházatot.
A tevékenység végzéséhez kapcsolódó kéziszerszámok használatára, karbantartása.
Elvégezni a közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők gondozási, ápolási teendőit.
Kiválasztani a karbantartást igénylő szerszámokat, és az ehhez szükséges anyagokat, napi ellenőrzést végezni.
A gépek hibáinak felismerése, munkaterületen elvégezhető javítások megvalósítására, szabályos jelzésre az illetékes személy felé.