A tudásmunka és az új generációk vezetése:

A képzés célja:
A vezetés változik. A változás legfontosabb összetevői, hogy a szervezetek és a társadalom tudásintenzívvé és emiatt kommunikatívabbá váltak. Ez átalakítja a vezetői munkát és az új munkaerőt. A munka és az új munkaerő is megváltozott az utóbbi évtizedekben. A vezetésnek új kommunikációt, csoportmunkát, motivációt és innovációs technikákat kell megtanulni. A képzés ezt célozza.

A képzés célcsoportja:
Szervezeti vezetők és tudásmunkások

A képzés óraszáma: 64 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei: érettségi bizonyítvány

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:
A hallgatóknak a képzés végén írásbeli tananyagegység záró vizsgát kekk tenniük: az oktató által összeállított írásbeli teszt megoldása, mely a tanult témakörök mindegyikét tartalmazza. A teszt részei: igaz-hamis, kifejtős és feleletválasztós feladatok.
A tananyagegység záró vizsga akkor sikeres, ha legalább 50 %-osra sikerül a résztvevőnek.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • A résztvevők megértik a kommunikáció alapjait, a racionális kommunikáció jellemzőit. Kialakulnak a résztvevőkben az együttműködő, a kölcsönös megértést segítő képességek.
  • A résztvevők megértik a csoportok munkára való hatását, és képesek eredményes munkacsoportok vezetésére.
  • A résztvevők képessé válnak az alapvető vezetési funkciók felismerésére, megkülönböztetésére és tervezésére, és bővülnek a motivációs eszközeik. Felismerik a szervezeti fejlődési problémákat és feladatokat.
  • A résztvevők megismerik a digitális kor megváltozott jellemzőit. Ismereteik bővülnek  a motiváció témájában, különös tekintettel a digitális generációk motiválási lehetőségeire.
  • A résztvevők elsajátítják és közösen gyakorolják a tudásintenzív együttműködési technikákat.

Tananyagegység:

  1. A kommunikáció alapjai, együttműködő kommunikáció

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

  1. Munka csoportokkal
  2. Vezetés és motiválás alapjai
  3. A Z generáció és motiválásának módszerei
  4. A kreatív tudásmunka szervezése

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!