Adatelemzésen alapuló pályaválasztást segítő új módszerek megismerése és alkalmazása az általános iskolában

Program engedélyszáma: 192/10/2023; A minősítés érvényes: 2028.05.03.

Továbbképzési program célja röviden:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok új pályaválasztást segítő módszert ismerjenek meg, ezt az új módszert építsék be a pályaválasztást segítő munkájukba.
A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők ismerjék meg a PractiWork kompetencia mérő eszközt és annak módszertanát és a szoftver megismerésével együtt rendszerezzék a pályaválasztással  kapcsolatos feladataikat.
A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők adatelemzésen alapuló módszerek felhasználásával tudják segíteni az általános iskolai tanulókat és szüleiket a továbbtanulási irányok meghatározásában, elősegítve, hogy a diák a középfokú tanulmányai során érdeklődésének, tudásának, képességeinek megfelelő helyre kerüljön.

A továbbképzés célcsoportja:
Nevelés-oktatási intézményben pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus munkakörben foglalkoztatottak.

Tanúsítvány megszerzésének feltételei:
– 90%-os jelenlét a foglalkozásokon,
– Záródolgozat megküldése a képzés utolsó napját követő 2 héten belül.

  • A záródolgozatban megfogalmazottak konkrét esetet írnak le
  • Az adatvédelmi szempontokat szabályszerűen érvényesíti
  • Felépítése a tervezés, megvalósítás, hibaforrások, korrekciók, tanulságok témaköreinek megfelelően alakul

Elérhető minősítés:

  • megfelelt
  • nem felelt meg

Tematika:
1. A tanulók és tanulócsoportok megismerése a sikeres pályaorientáció érdekében
2. Tanulói kompetenciák felmérése technikai segítséggel
3. A kompetenciamérés kiértékelése és eredményeinek hasznosítása a pedagógiai munkában
4. A tanulási nehézségekkel küzdők és a tehetséges tanulók pályaorientációs lehetőségei a kompetenciamérések tükrében
5. A pályaorientáció, mint támogató, fejlesztő folyamat- a kompetenciamérések alapján
6. Önismeret és a pályaismeret szerepe a pályaorientációs munkában- a kompetencia mérések eredményei szerint
7. Pedagógiai módszerek az iskolai pályaorientációs munkában
8. A képzés összefoglalása, a záródolgozat szempontjainak ismertetése, a képzés zárása

Továbbképzés pontértéke: 30 pont
Továbbképzés időtartama: 30 óra (E: 10,5 óra, Gy: 19,5 óra)
Minimum-maximum létszám: 8-20 fő
Továbbképzés díja: 40.000 – 90.000,-Ft