Az érzelmi intelligencia alkalmazása a vezetői gyakorlatban

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D007

A program célja:
Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó kompetenciák és képességek fejlesztésével a képzésben résztvevő megtanulja a különböző kommunikációs szituációkban való viselkedés módját és az emberekkel (beosztottakkal) való helyes bánásmód alkalmazását. A képzésen elsajátított ismeretek birtokában a résztvevő képes lesz saját érzelmeit kontrollálni, mások érzelmeit megismerni, felismerni. Azonosulni tud a hétköznapi cselekmények hátterében meghúzódó lélektani és viselkedési motívumokkal. Képes lesz kontrollálni saját maga és környezete gondolkodásmódját, viselkedését és hangulati zavarait adott szituációban. A program hozzásegíti a résztvevőket, hogy érzéseiket jobban tudják kezelni, kontrollálni, a kitűzött személyes céljaikat megvalósíthassák, valamint képesek lesznek mások motiválására is.

A képzés célcsoportja:
Vezető beosztású személyek, akiknek munkavégzésükhöz elengedhetetlen az érzelmi intelligenciához kapcsolódó kompetenciák és képességek fejlesztése és megfelelő alkalmazása a beosztottakkal, valamint a külső kapcsolatokkal és ügyfelekkel szemben, egyúttal megszerzett ismereteiket célzottan kivánják alkalmazni saját karrierük építésében

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Végzettség: Érettségi
Egyéb feltétel(ek): A képzés résztvevői a képzési programot megismerik, elfogadják a képzés módszereit.

Modulok:
Az érzelmi intelligencia elméleti alapjai, modelljei
Érzelmi intelligencia a gyakorlatban

A képzés zárása:
A képzési programban való részvétel (megengedett hiányzás maximum 10%)

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés díja:
A képzésben résztvevők létszámától és a helyszíntől függően külön megállapodás alapján

Képzési idő:
56 óra (Elmélet: 16 óra; Gyakorlat: 40 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzési program alapján megszerezhető kompetenciák:

 • Az érzelmi intelligencia elméleti alapjai, alapfogalmak
 • Asszertív kommunikáció
 • Magatartásformák és viselkedésmódok
 • Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó képességek és kompetenciák jellemzői
 • Az érzelmi intelligencia különböző megközelítései
 • Coaching fogalma, jellemzői, alapja
 • Coaching alapkészségek ismerete, jellemzői
 • Az érzelmi intelligencia és a coaching kapcsolata
 • Az érzelmi intelligencia használata a reakciók és következmények kontrolljára
 • Coaching eszközök
 • Az érzelmi intelligencia területei
 • Az értelmi intelligencia mérése
 • Az értelmi intelligencia javítása
 • Az önbecslés jelentősége, önfejlesztés
 • A teljesítménynövelés eszközei
 • Az értelmi intelligencia a coaching során
 • A KASH modell ismerete, jellemzői
 • EI-COACH és a PAUSE modell ismerete, jellemzői
 • GROW modell ismerete, jellemzői
 • Az egyén és a csapat teljesítményének fokozása, fokozásának módja, módjai
 • Értékek és készségek felismerése, megismerése.
 • Konfliktuskezelés elméleti alapjai, alapfogalmai, konfliktusos helyzetek kialakulására utaló jelek
 • A konfliktuskezeléshez szükséges kommunikációs technikák megismerése, azonosítása és azok alkalmazása a kommunikációs folyamatban.
 • A jellemző befolyásolási/meggyőzési technikák megismerése, azonosítása és alkalmazása.
 • Értékek a munkában a szervezetnél
 • Coaching bevezetésére a vállalatnál/szervezetnél
 • Váratlan, szélsőséges helyzetek kontrollja