C# programozási nyelv:

A képzés célja:
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a logikus gondolkodásra épülő objektum orientált programozást. Az elméleti alapokat a résztvevők gyakorlatban, példaprogramokon keresztül sajátítják el. A gyakorlati tudás birtokában képesek lesznek ablakos (grafikus) adatfeldolgozó és nyilvántartó programok, valamint egyszerűbb játék programok elkészítésére.

A képzés célcsoportja:
A bekapcsolódási feltételeknek megfelelő felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a C# programozási feladatok ellátására.

A képzés óraszáma: 60 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: érettségi bizonyítvány
Egyéb feltételek: informatikai alapismeretek

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:
A képzés egészéhez kapcsolódó tananyagzáró vizsgát szervezünk az alábbiak szerint:

Gyakorlati vizsgatevékenység

időtartama:  60 perc

leírása: az oktató által összeállított gyakorlati programozási feladat megoldása C# nyelven

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • A résztvevő megismeri a logikus gondolkodásra épülő objektum orientált programozást.
  • A résztvevő elsajátítja a C# nyelv alapjait.
  • A résztvevő képes lesz egyszerű programokat készíteni a nyelvet használva, továbbá megtanulja a programozással kapcsolatos alapvető fogalmakat.
  • A résztvevő képes lesz ablakos (grafikus) adatfeldolgozó és nyilvántartó programok, valamint egyszerűbb játék programok elkészítésére.

Tananyagegység:

C# programozási nyelv

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!