Csemegepult felelős:

A képzés célja:
A képzés sikeres elvégzésével a Csemegepult felelős a pultban dolgozó eladó útmutatása, valamint a tapasztalt szakmai és viselkedési minták alapján tudjon részt venni a csemegepultra vonatkozó minőségi és higiéniai követelmények biztosítási munkáiban, legyen képes segíteni a csemegepultban dolgozó szakképzett eladókat a vevők kiszolgálásában:

 • Legyen alkalmas az eladó utasításának megfelelően a csemegpulti termékcsoportok (vörös árak, felvágottak, kenős árak, szalonnák, főtt-, füstölt-, pácolt termékek, sonkák, szalámik, kolbászok és hidegkonyhai készítmények) minőségügyi előírások szerinti feltöltésére és tárolására, továbbá a raktárból történő beszállítására.
 • Az előírásoknak megfelelően tudja végezni a csomagolóanyagok és a göngyölegek áruházon belüli szállítását.
 • Követve az eladó utasításait legyen képes szakszerűen végezni a rúdáruk szeletelését és a termékek eladásra történő előkészítését.
 • Az eladó utasításai, valamint a minőségügyi, higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírások szerint tudjon gondoskodni a csemegepult tisztaságáról és rendezettségéről.
 • Legyen képes az eladó utasításait és az előírásokat követve szabályszerűen működtetni a csemegepultban használandó eszközöket.

A képzés célcsoportja:
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a Csemegepult felelősi feladatok ellátására.

A képzés óraszáma: 45 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei: alapfokú iskolai végzettség, Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:
A hallgatóknak a képzés közben tanegységenként írásbeli tananyagegység záró vizsgát, a képzést követően szakmai záró beszámolót kell készíteni. A tananyagegység záró vizsga akkor sikeres, ha legalább 51 %-osra sikerül a résztvevőnek. A szakmai záró beszámoló írásbeli és gyakorlati részből áll, mely minden tananyagegység tartalmi követelményére kiterjed. Akkor sikeres a beszámoló, amennyiben az írásbeli részt és a gyakorlati részt is minimum 51 % -os szintre teljesíti a résztvevő.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

 • Ismeri a csemegepultban értékesített termékeket, azok árujellemzőit, minőségi előírásait.
 • Tudja a csemegepulti termékek szeletelési technikáit.
 • Ismeri a csemegepulti termékekre vonatkozó súly-, és árkijelzési szabályokat, a használatos csomagolási eszközöket.
 • Érti a csemegepult megjelenésére vonatkozó alapvető esztétikai szabályokat és a pultban értékesített termékekre vonatkozó kihelyezési alapelveket, valamint az alapvető dekorációs típusokat és eszközöket.
 • Érti a csemegepultban értékesített termékekre vonatkozó gyártástechnológiai alapfogalmakat (pl.: hagyományos, gyorsérlelésű stb.).
 • Ismeri a munkahelyi magatartási és viselkedési elvárásokat, a munkahelyének általános erkölcsi normáit.
 • Érti a verbális és nem verbális kommunikáció összhangjának fontosságát.
 • Ismeri a HACCP minőségügyi rendszer csemegepultra vonatkozó elemeit, minőségügyi és nyomon követési dokumentumait, valamint a belső audit eljárásait.
 • Tájékozott a csemegepulti tevékenységekhez kapcsolódó hatóságokról, felügyeleti szervekről és tevékenységükről.
 • Ismeri és érti a gazdasági alapfogalmakat (forgalom, hiány, selejt stb.) és a csemegepult alapvető gazdasági indikátorait.
 • Felismeri a csemegepulti tevékenységhez kapcsolódó rendkívüli eseményeket, helyzeteket (pl. baleset, kiürítés).
 • Megérti az eszközök, a gépek és a berendezések nem rendeltetésszerű használatának következményeit.

Tananyagegység:

 1. A csemegepulti készítményekre vonatkozó termékismeret
 2. Munkahelyi kommunikáció és együttműködés a csemegepultban
 3. Higiéniai, élelmiszerbiztonsági és minőségügyi alapismeretek a csemegepultban
 4. Csemegpulti tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodási ismeretek

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!