Csemegepulti előkészítő

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara SzPk-00187-17-17 2 05 2 sz. programja alapján
Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/B010

Képzés célja:
A Csemegepulti előkészítő szakmai végzettséggel rendelkezők – vezetői felügyelet mellett – előkészítő tevékenységet végeznek a csemegepultban. Ennek során képesek lesznek – az élelmiszer-biztonsági és gazdasági szempontok figyelembe vételével gondoskodni a csemegepult tisztaságáról és rendezettségéről, használni a csemegepulti eszközöket és berendezéseket, segíteni a pultban dolgozó szakszemélyzet munkáját.

Képzés célcsoportja:
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a Csemegepulti előkészítői feladatok ellátására.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai végzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmasság: szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

Képzés zárása:
Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő: 140 óra (Elmélet: 42 óra, Gyakorlat: 98 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák: (A szakmai végzettséggel rendelkező képes)
a csemegepultban forgalmazott termékek beazonosítására és csoportosítására,
szakszerűen és biztonságosan használni a csemegepulti szeletelő eszközöket,
a termékek szakszerű becsomagolására,
az allergén és tápérték fogalmak helyes alkalmazására,
kezelni a termékek esetleges minőségi rendellenességeit,
a termékinformációk és dekorációs anyagok szakszerű megjelenítésére,
a csemegepulti termékek vásárlási kedvet fokozó kihelyezésére,
a termékek gyártástechnológia szerinti beazonosítására.
alkalmazni az elvárt magatartási és viselkedési előírásokat,
zökkenőmentesen együttműködni,
elfogadni és munkája során kifejezésre juttatni a munkahelyi erkölcsi normákban megjelenő értékeket,
konfliktushelyzetben a szakszemélyzet utasításai szerint cselekedni,
gondolatait, javaslatait munkatársai számára érthetően és hozzájuk igazodó módon átadni
munkaterületének tisztán tartására és az elvárt élelmiszerbiztonsági szabályok alkalmazására
helyesen vezetni a higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírások betartására irányuló nyomon követési dokumentumokat
a csemegepultban alkalmazni a frissességi szerződésben foglaltakat
bekapcsolódni az élelmiszerhigiéniai vizsgálatokba és fogyasztóvédelmi ellenőrzésekbe
a munkaköri leírásának megfelelő csemegepulti tevékenységek minőségügyi előírások szerinti bemutatására egy esetleges belső audit alkalmával
a gazdasági alapfogalmak értelmezésére és saját szerepének beazonosítására azok befolyásolásában
munkáját a csemegepult alapvető gazdasági mutatószámai szerint végezni és javítani
alkalmazni a rendkívüli helyzetre elfogadott szabályokat
rendeltetésszerűen használni a csemegepulti tevékenységhez kapcsolódó eszközöket, gépeket és berendezéseket, valamint a munka- és védőeszközöket

Modulok:
A csemegepulti készítményekre vonatkozó termékismeret
Munkahelyi kommunikáció és együttműködés a csemegepultban
Higiéniai, élelmiszerbiztonsági és minőségügyi alapismeretek a csemegepultban
Csemegepulti tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodási ismeretek