Digitális kompetenciák fejlesztése középhaladó szint:

A képzés célja:
A célcsoport tagjainak digitális kompetenciái fejlődjenek, magabiztosan használják az információs technológiákat. A résztvevők az életszerű feladathelyzetekben a különböző (ismert) digitális megoldásokat egymást kiegészítve használják, illetve képesek legyenek rendszerben gondolkodni a különböző felhasznált eszközeikről, az azokon futó szoftverekről.

A képzés célcsoportja:
A bekapcsolódási feltételeknek megfelelő felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a Digitális kompetenciák fejlesztése középhaladó szintű  feladatok ellátására.

A képzés óraszáma: 20 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: 8 általános iskolai végzettség

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:
A képzés egészéhez kapcsolódó tananyagzáró vizsgát szervezünk az alábbiak szerint:

Gyakorlati vizsgatevékenység: az oktató által összeállított gyakorlati feladatsor megoldása számítógépen, mely a tanult témakörök közül legalább kettőt tartalmaz.
A tananyagzáró vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat(ok) végrehajtása az értékelési útmutató alapján legalább 50%-osra értékelhető.

időtartama:  60 perc

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • Képes lesz az IT biztonság eszközeit használni.
  • Képes lesz a résztvevő a problémamegoldás gyakorlati alkalmazására (telepítés, beállítások) és digitális eszközök működtetésére középhaladó szinten.
  • Képes lesz információgyűjtésre, felhasználására és tárolásra a digitális eszközén haladó szinten.
  • Képes lesz digitális tartalmak létrehozására (google felhő alapú tárolás, google naptár) és digitális Internet alapú kommunikációra (levelezés, internetes videóhívás, chat, viber, messenger ).

Tananyagegység:

  1. IT biztonság
  2. Problémamegoldás gyakorlati alkalmazása és digitális eszközök működtetése
  3. Digitális Internet alapú kommunikáció
  4. Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása
  5. Digitális tartalmak létrehozása
  6. A dolgozók érzékenyítése a munkáltatóval kapcsolatos nyilatkozataiban

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!