Érzelmi intelligencia a szervezetben

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D016

A program célja:
Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó kompetenciák és képességek fejlesztésével a képzésben résztvevő megtanulja a különböző kommunikációs szituációkban való viselkedés módját és munkatársaival konfliktusok nélkül, hatékonyan lesz képes együttműködni. A képzésen elsajátított ismeretek birtokában a résztvevő képes lesz saját érzelmeit kontrollálni, mások érzelmeit megismerni, felismerni. Azonosulni tud a hétköznapi cselekmények hátterében meghúzódó lélektani és viselkedési motívumokkal. Képes lesz kontrollálni saját maga és környezete gondolkodásmódját, viselkedését és hangulati zavarait adott szituációban. A program hozzásegíti a résztvevőket, hogy érzéseiket jobban tudják kezelni, kontrollálni, a kitűzött személyes céljaikat megvalósíthassák, valamint képesek lesznek mások motiválására is.

A képzés célcsoportja:
Olyan munkavállalók, akik napi munkavégzésük során közvetlen kapcsolatban vannak ügyfelekkel, illetve cégen belül aktívan együttműködnek az egyes társosztályokkal és munkavégzésükhöz elengedhetetlen az érzelmi intelligenciához kapcsolódó kompetenciák és képességek fejlesztése, megfelelő alkalmazása, valamint a megszerzett ismereteket célzottan kívánják alkalmazni karrierjük építésében.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: legalább általános iskolai végzettség
Egyéb feltételek: A képzés résztvevői a képzési programot megismerik, elfogadják a képzés módszereit.

A képzés zárása:
Megfelelő minősítés megszerzése a képzés zárásakor

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Képzési idő:
72 óra (Elmélet: 24 óra; Gyakorlat: 48 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzési program alapján megszerezhető kompetenciák:

 • Az érzelmi intelligencia elméleti alapjai, alapfogalmak
 • Asszertív kommunikáció
 • Magatartásformák és viselkedésmódok
 • Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó képességek és kompetenciák jellemzői
 • Az érzelmi intelligencia különböző megközelítései
 • Coaching fogalma, jellemzői, alapja
 • Coaching alapkészségek ismerete, jellemzői
 • Az érzelmi intelligencia és a coaching kapcsolata
 • Az érzelmi intelligencia használata a reakciók és következmények kontrolljára
 • Coaching eszközök
 • Az érzelmi intelligencia területei
 • Az értelmi intelligencia mérése
 • Az értelmi intelligencia javítása
 • Az önbecslés jelentősége, önfejlesztés
 • Magatartásformák és viselkedésmódok
 • A teljesítménynövelés eszközei
 • Az egyén és a csapat teljesítményének fokozása, fokozásának módja, módjai
 • Értékek és készségek felismerése, megismerése
 • Konfliktuskezelés elméleti alapjai, alapfogalmai, konfliktusos helyzetek kialakulására utaló jelek
 • Konfliktuskezeléshez szükséges kommunikációs technikák megismerése, azonosítása és azok alkalmazása a kommunikációs folyamatban
 • Jellemző befolyásolási/meggyőzési technikák megismerése, azonosítása és alkalmazása
 • Értékek a munkában a szervezetnél
 • Az egyén, a csapat és a szervezet teljesítményének növelése
 • Váratlan és szélsőséges helyzetek kontrollja

Modulok:
Az érzelmi intelligencia elméleti alapjai, modelljei
Érzelmi intelligencia a gyakorlatban

JELENTKEZÉS