Érzelmi intelligencia fejlesztése a szociális munkában

Program engedélyszáma: S-19-010/2019 (Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás)

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Továbbképzési program célja röviden:

 • A résztvevők ismerkedjenek meg az érzelmileg intelligens ember magatartásformáival.
 • Tanulják meg és gyakorolják be az asszertív kommunikáció elemeit.
 • Kapjanak ismereteket és technikákat a konfliktusok eredményes kezeléséhez.
 • Legyenek képesek az egyéni és szervezeti teljesítmények növelésére érzelmileg intelligens megoldások segítségével.

A továbbképzés célcsoportja:

1. Étkezés x 19. Időskorúak gondozása x
2. Házi segítségnyújtás x 20. Fogyatékosok gondozása x
3. Családsegítés x 21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona x
4. Idősek otthona x 22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye x
5. Pszichiátriai betegek otthona x 23. Hajléktalanok átmeneti szállása x
6. Szenvedélybetegek otthona x 24. Pszichiátriai betegek lakóotthona x
7. Fogyatékos személyek otthona x 25. Fogyatékos személyek lakóotthona x
8. Hajléktalanok otthona x 26. Gyermekjóléti szolgálat x
9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye x 27. Bölcsőde x
10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye x 28. Családi napközi x
11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x 29. Házi gyermekfelügyelet x
12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye x 30. Helyettes szülő x
13. Idősek klubja x 31. Gyermekek átmeneti otthona x
14. Gondozási központ x 32. Családok átmeneti otthona x
15. Fogyatékosok nappali intézménye x 33. Nevelőszülői hálózat x
16. Szenvedélybetegek nappali intézménye x 34. Javítóintézet x
17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye x 35. Gyermekotthon x
18. Nappali melegedő x 36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat x

RÖVID TEMATIKA:

 1. nap: Fogalmak tisztázása, csoportkohézió kialakítása
  2. nap: Magatartásformák és viselkedésmódok
  3. nap: Asszertív kommunikáció
  4. nap: Konfliktuskezelés
  5. nap: Az egyén, a csapat és a szervezet teljesítményének növelése

A továbbképzés zárása:
A továbbképzés 90%-án való részvétel

Kérésére a teljes képzési program megtekintését az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben biztosítjuk.

„S” JELŰ SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS

A továbbképzés zárása 
– tapasztalatok összegzése
– minőségbiztosítás

30 ÓRA-30 KREDITPONT

Ára: 32. 000.Ft/ fő

RÖVID TEMATIKA

 1. Fogalmak tisztázása, csoportkohézió kialakítása
  – A csoport összehangolódásának megteremtése
  – Az érzelmi intelligencia alapfogalmai
  – Az érzelmi intelligencia használata a reakciók és következmények kontrolljára
 2. Magatartásformák és viselkedésmódok
  – Az érzelmi intelligencia intrapszichés összetevői
  – Az érzelmi intelligencia javítása
 3. Asszertív kommunikáció
  – Út az asszertivitáshoz
  – Módjai
 4. Konfliktuskezelés
  – Konfliktuskezelés alapfogalmai, konfliktusos helyzetek kialakulására utaló jelek
  – Konfliktuskezeléshez szükséges kommunikációs technikák megismerése, azonosítása és azok alkalmazása a kommunikációs folyamatban
 5. Az egyén, a csapat és a szervezet teljesítményének növelése
  – Az egyén és a csapat teljesítményének fokozása, fokozásának módjai
  – Váratlan és szélsőséges helyzetek kontrollja

A minősítés érvényes: 2022.03.31-ig
Továbbképzés pontértéke: 30
Továbbképzés időtartama: 30 óra
Továbbképzés intenzitása: 1 hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra a hallgatók igényeinek figyelembevételével
Minimum-maximum létszám: 8-20 fő
Továbbképzés díja: 32.000,-Ft