Excel haladó:

A képzés célja:
Az Excel haladó képzés célja, hogy a képzésben résztvevő a képzés elvégzésével képessé váljon hatékonyan használni az alkalmazást az alapszintet meghaladó módon, és képesnek kell lennie numerikus, szöveges és grafikus adatokat szerkesztésére és javítsára, továbbá adatokat rendezni, lekérdezni és csatolni. A diagramokon, grafikonokon haladó szintű formázási és megjelenítési feladatokat tudjon elvégezni. A logikai, statisztikai és matematikai műveletek elvégzésére alkalmas függvényeket kell használnia, továbbá képesnek kell lennie az elérhető elemző és munkalapvizsgálati eszközök használatára, továbbá egyszerű makrók rögzítésére és futtatására.

A képzés célcsoportja:
A bekapcsolódási feltételeknek megfelelő felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat az Excel haladó feladatok ellátására.

A képzés óraszáma: 30 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: szakmunkás végzettség

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:
A képzés egészéhez kapcsolódó tananyagzáró vizsgát szervezünk az alábbiak szerint:

Gyakorlati vizsgatevékenység: az oktató által összeállított gyakorlati – forrásfájlban előkészített – feladatsor megoldása számítógépen.

A tananyagzáró vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat(ok) végrehajtása az értékelési útmutató alapján legalább 50%-osra értékelhető.

időtartama:  60 perc

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

 • Tudni kell a munkalap celláinak és cellatartományainak szerkesztési formáit.
 • Tudni kell a sorokat és oszlopokat, valamint a munkalapokat elrejteni és felfedni.
 • Képes lesz a munkafüzetet és azon belül a munkalapot és a cellákat jelszóval levédeni és feloldani azt.
 • Képes lesz sorba rendezésekre, lekérdezésekre, szűrésekre, csatolásokra a munkalapokon.
 • Tudni kell táblázatkezelő funkciók segítségével függvényeket létrehozni. Megfelelő gyakorlattal kell rendelkezni a függvények létrehozásában.
 • Az információ minél pontosabb átadása érdekében ki kell tudni választani, létre kell tudni hozni, és meg kell tudni formázni a megfelelő grafikont/diagramot.
 • Képes lesz egyszerű makrók létrehozására.

Tananyagegység:

 1. Szerkesztés
 2. Adatkezelés
 3. Függvények használata
 4. Speciális eszközök – Makrók

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!