Excel haladó:

A képzés célja:
A képzés célja, hogy azon résztvevők, akik már magabiztosan kezelik az Excel „hagyományos” eszközeit (formázás, függvények, kimutatások, grafikonok), megtanulják a felhasználóbarát grafikus vezérlők használatát és alapszintű VBA programozási készségeket sajátítsanak el.

A képzés célcsoportja:
A bekapcsolódási feltételeknek megfelelő felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat az Excel haladó feladatok ellátására.

A képzés óraszáma: 30 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: érettségi végzettség

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:
A képzés egészéhez kapcsolódó tananyagzáró vizsgát szervezünk az alábbiak szerint:

Gyakorlati vizsgatevékenység: az oktató által összeállított gyakorlati – forrásfájlban előkészített – feladatsor megoldása számítógépen.

A tananyagzáró vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat(ok) végrehajtása az értékelési útmutató alapján legalább 50%-osra értékelhető.

időtartama:  60 perc

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

 • A Microsoft Excel makró programozás alapjainak ismerete – grafikus vezérlők használata és alapszintű Visual Basic for Applications (VBA) programozás elsajátítása.
 • A makrók készítésének módjait és az egyes funkciók gyakorlati hasznának ismerete.
 • Több, különböző forrásból érkező táblázat automatizált egy táblába történő rendezésének, valamint egy tábla adatainak több munkalapra bontásának elsajátítása.
 • A már kész makró kódjainak hatékony változtatása és módosítása.
 • Esemény(ek)hez kötött makrók futtatása
 • Adatbeviteli és módosító űrlapok elkészítése, adatbázishoz rendelése.

Tananyagegység:

 1. Bevezetés a makrókba
 2. Makrók rögzítése és futtatása
 3. Vezérlőelemek és űrlapok
 4. Makrók készítése, programozási alapismeretek
 5. Összetett feladatok és problémák megoldása

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!