Hatékony kommunikációs tréning:

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és használják a viselkedéskultúrát, a verbális és nonverbális kommunikációs eszközöket, valamint a kommunikációs illemtant.

A képzés célcsoportja:
Elsősorban vállalati vezetői csapatoknak és szakértőknek ajánljuk közepes és nagyvállalatok részére. A programot eredményesen használhatják nem vállalati felsővezetői teamek is.

A képzés óraszáma: 56 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei:  –

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:

Gyakorlati vizsgatevékenység

időtartama:  30 perc

leírása:

az oktató által összeállított szituációs feladatok megoldása. A tananyagegység záró vizsga akkor sikeres, ha legalább 50 %-osra sikerül a résztvevőnek.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • Fejlett viselkedéskultúra ismerete és használata
  • Verbális-, és nonverbális kommunikációs eszközök ismerete
  • Kommunikációs illemtan ismerete
  • A diplomácia alapszabályainak ismerete
  • Pontos üzenetátadás képességének elsajátítása
  • Alapvető etikett szabályok alkalmazása
  • Növekszik az értő figyelem a partner felé

Tananyagegység:

  1. Hatékony kommunikációs tréning

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!