Hatékony kommunikációt elősegítő tréning

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D057

Képzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és használják a viselkedéskultúrát, a verbális és nonverbális kommunikációs eszközöket, valamint a kommunikációs illemtant.

Képzés célcsoportja:
Elsősorban a rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező személyek (alacsony iskolai végzettségűek, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, nők, fiatalok, idős aktív korúak: 55-64 évesek); fiatalkorú lakosság, potenciális alkalmazottak; non-profit szervezetek munkavállalói, tagjai; egyházi személyek, egyházak tagjai; valamint bármely személy, aki szeretné elsajátítani a hatékony kommunikáció eszközeit.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Képzés zárása: Aktív részvétel az órákon. A képzés végén a résztvevők „Megfelelt”/”Nem megfelelt” minősítést szerez.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
10 óra (Elmélet: 8 óra, Gyakorlat: 2 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Fejlett viselkedéskultúra ismerete és használata.
Verbális- és nonverbális kommunikációs eszközök ismerete.
Kommunikációs illemtan ismerete.
A diplomácia alapszabályainak ismerete.
Pontos üzenetátadás képességének elsajátítása.
Alapvető etikett szabályok alkalmazása.
Egyéni kompetenciák.
Társas kompetenciák.
Módszerkompetenciák.

Modulok:
Hatékony kommunikáció