KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ (OKJ 54 761 02) – 23/2018 (VII.18.) SZVK; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A002/2; 23/2018 (VII.18.) SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.
A képzés célcsoportja:
Érettségivel rendelkező felnőttek, akik motiváltak és képesnek érzik magukat a Kisgyermekgondozó -nevelői feladatok ellátására.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges

Modulok:
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok
10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
10529-16 A napközbeni gyermekellátás feladatai
10530-16 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
A képzés zárása:
Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

A képzés tanúsítása:
OKJ bizonyítvány
Képzési idő:
1300 óra (Elméleti órák száma: 780, Gyakorlati órák száma: 520)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák: (A képzésen résztvevő képes:)
• értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,
• átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét,
• a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,
• szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,
• alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,
• mondóka, vers, mese „készletét” folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban,
• közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására,
• a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,
• a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző,
• alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,
• segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,
• enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,
• a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie,
• felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárul az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez. Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai küldetésével,
• felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt,
• a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,
• munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben jelenik meg és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodik,
• a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása…), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,
• ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.