SZOCIÁLIS ASSZISZTENS OKJ KÉPZÉS

SZOCIÁLIS ASSZISZTENS (OKJ 54 762 02) – 27/2016 (IX.16.) SZVK; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A041; 27/2016 (IX.16.) SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.
A képzés célcsoportja:
Olyan személyek, akik megfelelnek a bemeneti követelményeknek, és érdeklődnek a szociális asszisztensi munka iránt.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: érettségi végzettség

Modulok:
10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei
10559–12 Elsősegély-nyújtási feladatok
11733–16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
10558–16 Önálló szociális segítő feladatok
10562–16 Szabadidő–szervezési és rekreációs feladatok
10563–16 Szociális munka adminisztrációja
11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 Foglalkoztatás II.
A képzés zárása:
Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése
A képzés tanúsítása:
OKJ bizonyítvány
Képzési idő:
1300 óra (Elmélet: 780 óra; Gyakorlat: 520 óra)
Amennyiben a megrendelő igényli, a tanfolyam elején 16 óra időtartamú motivációs, a képzésben tartást és beilleszkedést segítő „Képzés hatékonyságának növelése”, a tanfolyam végén 24 óra időtartamú, az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő „Munkavállalás elősegítése” felnőttképzést kiegészítő tevékenység kerül lebonyolításra.
Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák: (A képzésen résztvevő képes:)
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
– köznyelvi és szakmai szöveget írni,
– információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni,
– a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani,
– érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának, kiegyensúlyozottságának fenntartására,
– segítő kapcsolatot teremteni,
– adekvát kommunikációt, nondirektív segítő beszélgetést folytatni,
– konfliktusokat megoldani,
– konszenzusokat keresni,
– klienseit és munkatársait motiválni,
– nyitott hozzáállást tanúsítani,
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
– a szociális problémákat felismerni, problémákat elemezni, feltárni,
– a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
– a feladat megoldási folyamatot tervezni,
– módszeresen munkát végezni,
– infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
– rendszerben gondolkodni, gyakorlatiasan feladatot értelmezni,
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
– különböző rendezvényeket, akciókat szervezni,
– játékokat és a kreatív foglalkozások eszközeit használni,
– sportszereket használni