PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ (TÁVOKTATÁS) OKJ TANFOLYAM

(OKJ 54 344 01) – 29/2016 (VIII.26.) NGM RENDELET; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A009; 29/2016 (VIII.26.)

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
A Pénzügyi-számviteli ügyintéző (távoktatás) OKJ-képzés sikeres elvégzésével a résztvevők alkalmasságot szereznek a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait alkalmasak vezetni, képesek közreműködni az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezelik az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Az OKJ-s tanfolyamon tanultak alapján a működő gazdálkodó szervezeten belül előkészítik és rögzítik az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozzák, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezetik, a könyvviteli feladásokat elkészítik.
Az OKJ-képzés célcsoportja:

Olyan érettségi vizsgával rendelkező felnőttek, akik a vállalkozások pénzügyi-számviteli feladataival kívánnak foglalkozni, a könyvvitel, könyvelés, pénzügy és számvitel terén kívánnak mélyebb szakmai ismereteket és OKJ-s képesítést szerezni.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi vizsga

Az OKJ-képzés során megszerezhető kompetenciák:

• közreműködés a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
• bankszámlákkal kapcsolatos teendők végzése
• a házipénztárral kapcsolatos feladatok ellátása
• az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása
• adókötelezettség elektronikus megtétele
• közreműködés a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
• részvétel a befektetési döntések előkészítésében
• pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézés végzése
• könyvelési feladatok ellátása
• értékesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása
• analitikus nyilvántartások vezetése
• termelési költségek elszámolása
• közreműködés a különféle szabályzatok elkészítésében
• közreműködés a mérleg- és az eredménykimutatás összeállításában
• számítógépes programcsomagok használata
• irodai szoftverek használata
• a projektek pénzügyi menedzselésének ellátása az előfinanszírozástól a program lezárásáig
• az adatok összegyűjtése további feldolgozás céljából
• feladatai elvégzéséhez szükséges eszközök (telefon, számítógép, faxgép, írógép, íróeszközök, irodaszerek, naptár, bélyegzők, fénymásoló, stb.) használata
• munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumok rendszerezése, iratkezelés végzése
Modulok:
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
11505-12 Könyvelés számítógépen
10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai
11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
11501-16 Projektfinanszírozás
11502-12 Projektfolyamatok követése
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.

Az OKJ-képzés zárása:
Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Az OKJ-képzés tanúsítása: OKJ-bizonyítvány

Képzési idő: 960 óra

Kontakt óra: Elméleti órák száma: 231; Gyakorlati órák száma: 99,          Összes kontakt óraszáma: 330 óra.
Távoktatás:   Elméleti órák száma: 441; Gyakorlati órák száma: 189         Összes távoktatás óraszáma: 630 óra.

Képzés ára: 99.900 Ft

Vizsgadíj: 79.000 Ft

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!