Hús-és halpult felelős:

A képzés célja:
A képzés sikeres elvégzésével a Hús-és halpult felelős végzettséggel rendelkező személy tudja figyelemmel kísérni és ellenőrizni a friss áru útját a beérkezéstől az értékesítésig, beleértve az árumozgatást, a termékek előkészítését és kihelyezését.
Legyen alkalmas a hús-és halpultokon dolgozó szakképzett eladók utasításainak megfelelően gondoskodni a pultok impulzív megjelenéséről, figyelemmel kísérni azok feltöltöttségét, biztosítani a termékek szakszerű árkijelezettségét.
Az előírásoknak megfelelően tudja vezetni az élelmiszer biztonsági nyomonkövetéseket, munkaterületét tisztán és rendben tartani.
Tudja ajánlani és bemutatni a termékeket, azokat megfelelően, szakszerűen előkészíteni, felvilágosítást, tanácsot adni azokkal kapcsolatban, udvariasan kiszolgálni a vásárlót. Figyelemmel kísérni a készletet, a termékek fogyaszthatósági idejét, biztosítani a termékek tárolásának megfelelő feltételeit, elvégezni a selejtezés, leltározás folyamatát.
Legyen képes a szakszemélyzet utasításait és az előírásokat követve szabályszerűen működtetni a hús- és halpultokban használandó eszközöket.

A képzés célcsoportja:
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a Hús-és halpult felelősi feladatok ellátására

A képzés óraszáma: 45 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei: alapfokú iskolai végzettség, Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:
A hallgatóknak a képzés végét követően szakmai záró beszámolót kell készíteni. A szakmai záró beszámoló írásbeli és gyakorlati részből áll, mely minden tananyagegység tartalmi követelményére kiterjed. Akkor sikeres a beszámoló, amennyiben az írásbeli részt és a gyakorlati részt is minimum 51 % -os szintre teljesíti a résztvevő.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során az alábbi kompetenciákra /tanulási eredményekre lesz képes a résztvevő:

 • megismerni a húsipari alapfogalmakat. Ismerni a forgalmazott húsipari termékek szükségletek szerinti csoportosítását, az állatfajták szerinti húsrészeket, a hús- és halpiacok választékait, a szezonális termékeket,
 • a termékek beazonosítására és csoportosítására,
 • megismerni a hús- és hal termékspecifikációkat, a különböző húsrészek jellemzőit, minőségi elvárásait, tulajdonságait,
 • azonosítani a termékspecifikációkat és megkülönböztetni az egyes húsrészeket,
 • megismerni a hús- és hal területek feltöltésének folyamatát,
 • szakszerűen feltölteni a hűtőket,
 • alkalmazni a minőségi áru kihelyezésére és esztétikus feltöltésre vonatkozó szabályokat.
 • megismerni a hús és hal termékekre vonatkozó súly-, és árkijelzési szabályokat, valamint az alapvető dekorációs típusokat és eszközöket,
 • a termékinformációk és dekorációs anyagok szakszerű megjelenítésére,
 • megismerni a különböző hús-és haltermékek esetében előforduló minőségi hibákat, az észrevételek továbbításának folyamatát,
 • a termék eladhatóságának megítélésére,
 • érdeklődéssel, önállóan, felelősségteljesen ellátni feladatát
 • megismerni a vásárló fogadásának alapvető szabályait, a vásárlófogadás tétjét,
 • alkalmazni a vele szemben támasztott magatartási formákat,
 • betartani a vásárlófogadásra vonatkozó szabályokat,
 • megismerni az alapvető vásárlótípusokat, a standard vásárlói igényeket,
 • a vásárlótípusok beazonosítására,
 • elkötelezetten végezni munkáját
 • megismerni és betartani a higiéniai és élelmiszer biztonsági előírásokat,
 • érteni a HACCP minőségügyi rendszer hús- és hal önkiszolgáló területekre vonatkozó elemeit és minőségügyi dokumentumait,
 • a munkaterületének tisztán tartására,
 • az élelmiszer biztonsági veszélyek beazonosítására és megelőzésére,
 • megismerni a személyi és üzemi higiénia általános szabályait, a kézmosás jelentőségét,
 • betartani az üzemi higiéniára vonatkozó szabályokat,
 • megismerni és alkalmazni az élelmezési tevékenység technológiai lépéseire vonatkozó alapvető előírásokat,
 • megismerni az élelmiszerkereskedelem szakaszait az áruházban,
 • megismerni és alkalmazni a hús- és haltermékek tárolásának, ellenőrzésének szabályait,
 • fogyasztó-, illetve fogyasztás orientált szemlélettel tekinteni munkaterületére
 • érteni a hús- és hal önkiszolgálóval kapcsolatos gazdasági alapfogalmakat (forgalom, selejt, hiány, veszteség, választék, szükséglet, kereslet),
 • értelmezni a gazdasági mutatók javítására irányuló erőfeszítéseket,
 • megismerni és alkalmazni a raktárszegmentáció alapszabályait, a FEFO és FIFO elvet, a rotáció fogalmát, a raktárkészletet,
 • megismerni a beérkezések kezelésének folyamatát, a komissiózás lényegét,
 • megismerni az IEV fogalmát, a leltár célját, a leltár felvételének menetét,
 • elvégezni a leltározási tevékenységeket,
 • megismerni a veszteségtényezőket (selejt, kiárusítás), tudni azok folyamatát,
 • elvégezni a selejtezés és leértékelés folyamatába tartozó tevékenységeket
 • pontosan, körültekintően ellátni a termék raktározását,
 • precízen végezni a leltározást.
 • megismerni és alkalmazni a hús – és haltermékek előkészítési technikáit: darálás, szeletelés, kockázás, csíkozás, csontozás, filézés, stb.,
 • megismerni a mérleg, tőke, gépek (daráló, rostlazító, szalagfűrész, bőrkéző), hűtőbútorok, kések, bárd használatának szabályait,
 • szakszerűen használni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, berendezéseket,
 • megismerni a konyhatechnológiai eljárásokat és tudni, hogy melyik húsrészből mi készíthető,
 • tanácsod adni a vásárlóknak, hogy melyik húsrészből mi készíthető,
 • ismeretei folyamatos fejlesztésére.
 • megismerni a verbális és non-verbális kommunikáció elemeit, az alapvető viselkedési szabályokat,
 • a szakszerű kapcsolatfelvételre, kommunikációra,
 • betartani a verbális és non-verbális kommunikáció szabályait,
 • megismerni az irányított értékesítés szabályait, a vásárlói szükségleteket, a vásárlásösztönzés eszközeit, a termékajánlás kereteit,
 • terméket (szükség esetén helyettesítő terméket) ajánlani a vásárlóknak,
 • megismerni a húsrészhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat,
 • szolgáltatásokat ajánlani a vásárlóknak (pl. darálás, szeletelés),
 • együttműködően, udvariasan kiszolgálni a vásárlókat.
 • megismerni a tisztítási és fertőtlenítési tevékenységek, a hulladékkezelés, a takarítási/mosogatási folyamat helyes menetét, a vegyszerhasználat szabályait,
 • az előírt vegyszerek használatával környezetét, munkaterületét tisztán és rendben tartani,
 • megismerni a hatósági ellenőrzéskori teendőket, a belső audit folyamatokat, a mintavételi eljárás és a nem megfelelőség esetén szükséges teendőket,
 • a munkaköri leírásának megfelelő hús- és halpulti tevékenységek minőségügyi előírások szerinti bemutatására,
 • érteni a HACCP minőségügyi rendszer hús- és hal pultokra vonatkozó elemeit és minőségügyi dokumentumait,
 • az elvárt élelmiszerbiztonsági szabályok alkalmazására,
 • az élelmiszerbiztonsági veszélyek beazonosítására és megelőzésére.
 • megérteni az eszközök, a gépek és a berendezések nem rendeltetésszerű használatának következményeit,
 • alkalmazni a munka – és balesetvédelemre vonatkozó alapvető szabályokat,
 • felelősségteljesen használni az eszközöket, gépeket és a berendezéseket,
 • megismerni a problémás készletek kezelésének lehetséges módjait, a problémás raktárkészletre vonatkozó észrevételeit, javaslatait szakszerűen megosztani felettesével.

Tananyagegység:

 1. Hús-és halárukra vonatkozó termék alapismeretek
 2. A vásárlói kommunikáció alapjai
 3. Higiéniai és élelmiszer-biztonsági alapok
 4. Hús-és hal területekre vonatkozó áruházi gazdálkodási alapismeretek
 5. Hús-és halpultban forgalmazott árukra vonatkozó termékismeret
 6. Munkahelyi kommunikáció és együttműködés a hús-és halpultokban
 7. Higiénia és élelmiszer-biztonság a hús-és halpultban
 8. Hús-és halpulti tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodási ismeretek

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!