Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning:

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és használják a viselkedéskultúrát, a verbális és nonverbális kommunikációs eszközöket, valamint képesek legyenek a felmerülő konfliktusok tudatos és szakszerű kezelésére.

A képzés célcsoportja:
A tréninget azoknak ajánljuk, akik szükségesnek tartják, hogy hatékony konfliktuskezelési és kommunikációs technikát sajátítsanak el a munkatársakkal és ügyfelekkel való jó kapcsolat kialakítása és megtartása érdekében.

A képzés óraszáma: 40 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei:  –

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:

Gyakorlati, szóbeli vizsgatevékenység

időtartama:  30 perc

leírása:

az oktató által összeállított szituációs feladatok megoldása. A tananyagegység záró vizsga akkor sikeres, ha legalább 50 %-osra sikerül a résztvevőnek.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • Fejlett viselkedéskultúra ismerete és használata
  • Verbális-, és nonverbális kommunikációs eszközök ismerete
  • Pontos üzenetátadás képességének elsajátítása
  • Növekszik az értő figyelem a partner felé
  • A résztvevő megismeri a konfliktusok fajtáit és okait, szokásos lefolyásukat, a kialakult konfliktusokat mélyebb szinten megérti
  • A résztvevő megismeri a különböző konfliktuskezelési stílusokat, illetve jártasságot ad a szituációnak megfelelő konfliktuskezelési stílus kiválasztása terén

Tananyagegység:

  1. Hatékony kommunikáció
  2. Konfliktuskezelés

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!