Komplex vezetésfejlesztő tréning:

A képzés célja:
A képzés célja a komplex vezetésfejlesztés gyakorlati elsajátítása.

A képzés célcsoportja:
Elsősorban vállalati vezetői csapatoknak és szakértőknek ajánljuk közepes és nagyvállalatok részére. A programot eredményesen használhatják nem vállalati felsővezetői teamek is.

A képzés óraszáma: 56 óra
A programba való bekapcsolódás feltételei: érettségi bizonyítvány

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Vizsgainformáció:

Gyakorlati vizsgatevékenység

időtartama:  30 perc

leírása:

az oktató által összeállított szituációs feladatokból megoldása. A tananyagegység záró vizsga akkor sikeres, ha legalább 50 %-osra sikerül a résztvevőnek.

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

 • Képesek lesznek javuló önismerettel, nagyobb önbizalommal, önértékeléssel és az ezen alapuló kezdeményező szellemmel embereket vezetni.
 • Könnyebben felismerik a csoportlélektani történéseket, s jobban tudnak a csoportok dinamikájával bánni.
 • Képesek lesznek a tanfolyamon a csoportmunkában részt venni és moderálni a csoportmunkát.
 • Értik az együttműködő kommunikáció növekvő szerepét az új vezetésben és ismerik ennek következményeit a munkahelyi, vezetési viszonyokra (szóban, vagy írásban képesek bemutatni).
 • Képesek lesznek bemutatni (szóban, vagy írásban) alapvető csoportmunka szervező eljárásokat, (brainstorming típusú eljárások), a team munka szervezésének alapjait és képesek a csoportmunka moderálására (alkalmazva a csoportmunka szervező eljárásokat.
 • Képesek lesznek tudatosabban tervezni és végezni vezetői feladataikat.
 • Képesek lesznek megismerni és gyakorolni az alapvető vezetési funkciókat.
 • Megismerik a vezetési funkciókban erős és gyenge pontjaikat, s fejlesztik gyengébb területeiket.
 • A program elsajátítása révén nő a vezetők elkötelezettsége a vállalati célok iránt.
 • Képesek lesznek kezdeményezőbb szellemben, innovatív szemléletben dolgozni.
 • A vezetők a rutinból végzett munkák mellett képesek lesznek az új megoldásokra nyitottabban reagálni és új megoldásokat alkotni.
 • Képesek lesznek megismerni a (csoportos) problémamegoldó gondolkodás szakaszait, s csoportmunkát képesek vezetni a munka szakaszainak megfelelően. (ezt a programon azonnal alkalmazzák, s gyakorolják, bemutatják).
 • Képesek lesznek a tudatosabb kommunikációra, könnyebben kezelnek kommunikatív helyzeteket.
 • Képesek lesznek jobban bánni a vezetői kommunikációjukkal.
 • Képesek lesznek jobban megértetni magukat beosztottjaikkal, jobban megértik beosztottjaik problémáit, hatékonyabban adnak visszajelzést beosztottjaik teljesítményéról, problémáiról.
 • Képesek lesznek moderálni megbeszéléseket, kreatív csoportmunkát.
 • Képesek lesznek a szervezeti változások okainak jobb megértésére, és szervezeti következményeit, a változást stratégiai szükségként és lehetőségként fogják fel.
 • Jobban és kevesebb súrlódással, kevesebb ellenállással tudnak változásokat tervezni és végrehajtani.
 • Képesek lesznek a komplex problémákat együttműködve megoldani.
 • Képesek lesznek a kihívást jelentó, motiváló módon teljesítménycélokat megfogalmazni beosztottjaik felé és képesek lesznek a tanultak alapján teljesítményüket mérni.

Tananyagegység:

 1. A csúcsteljesítmény és a siker lélektana
 2. Vezetői együttműködés fejlesztése
 3. Vezetési funkciók
 4. Csoportos kreativitás fejlesztése
 5. Vezetői kommunikáció
 6. Változások menedzselése, konfliktusok kezelése
 7. Motiváló vezetés és teljesítményértékelés

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!