Kulcskompetenciák fejlesztése 80 órában

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D049

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Képzés célja:
A képzés célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerő-piacon keresett kompetenciával nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a hátrányos helyzetűek részvételét a képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

Képzés célcsoportja:
A tankötelezettségét teljesített, 16 év feletti elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú (öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért) felnőtt személyek

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Alapvető írás és olvasási készség.

Képzés zárása: Sikeresen teljesített modulzáró vizsgák.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
80 óra (Elmélet: 76 óra, Gyakorlat: 4 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Alapvető tanulás módszertani kompetenciák.
Hatékony kommunikációs kompetenciák.
Alapvető matematikai és a természettudományi kompetenciák.
Állampolgári kompetenciák.
Alapvető kulturális kompetenciák.
Digitális kompetenciák.
Alapvető vállalkozói kompetenciák.

Modulok:
A tanulás tanulása
Anyanyelvi kommunikáció és kulturális ismeretek
Személyközi, állampolgári és vállalkozói ismeretek
Matematikai, természettudományi és technológiai ismeretek

JELENTKEZÉS