Microsoft Navision Készletezés:

A képzés célja:
A Vállalatnál használt Navision vállalat irányítási rendszer Készletezési modul működésének megismertetése annak érdekében, hogy segítségével a résztvevők a folyamat hatékonyságát tudják növelni

A képzés célcsoportja:
A bekapcsolódási feltételeknek megfelelő felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a Microsoft Navision Készletezés feladatok ellátására.

A képzés óraszáma: 18 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: A Thermotechnikánál végzett munka, melynek során a cég folyamatai megismerésre kerültek
Előzetesen elvárt ismeretek: MS Teams és MS Dynamics NAV kezelésének ismerete
Egyéb feltételek: MS Dynamics NAV felhasználói azonosító

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:
A program során az oktató a résztvevő kompetenciáiban bekövetkezett változásokat az interaktív előadásokat követően a csoport előtt elhangzó visszajelzésekkel értékeli. Az irányított gyakorlatok oktatói megfigyelésére, csoport előtti és egyéni visszajelzéssel a képzés során kerül sor, a tananyagegység elvégzéséhez vizsga nem kapcsolódik.

Megfelelt minősítés – A résztvevő a program legalább 90%-án részt vesz

Nem megfelelt minősítés – A résztvevő több mint 10%-ot hiányzik

A tanúsítvány abban az esetben megszerezhető, ha a megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

  • A résztvevők alaposan megismerik a vállalat teljes készletezési folyamatát, a vállalat irányítási  rendszer előnyeit, és azokat tudják alkalmazni
  • Az oktatásban résztvevő dolgozók alaposan megismerik a rendszer működését a készletkezelés területén.
  • A résztvevők olyan tudás birtokába kerülnek, melynek segítségével képesek lesznek a cég készletezési folyamatait átszervezni és hatékonyabbá tenni.
  • A résztvevők a készletezési folyamatokat jobban tudják illeszteni az ERP rendszer folyamataihoz.

Tananyagegység:

  1. Készlet törzsadatok
  2. Cikknapló használata
  3. Cikkátsorolási napló
  4. Cikk átértékelési napló
  5. Leltár napló
  6. Átadási rendelés

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!