MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS OKJ – TANFOLYAM

(OKJ 52 862 01) – 12/2013. (III.28.) SZVK; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A019; 12/2013 (III.28.) SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
A Munkavédelmi technikus OKJ-tanfolyamon a résztvevők elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, melyekkel a munkahelyi egészség és biztonság megőrzése megvalósítható a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában. Az oktatás elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Az OKJ-képzés támogatja a munkáltatókat a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a munkavédelmi mulasztások és bírságok elkerüléséhez.
Az OKJ-képzés célcsoportja:
A tanfolyam olyan, érettségi vizsgával rendelkező felnőttek számára indul, akik érdeklődnek a munkavédelem, munkahelyi egészségmegőrzés iránt.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges

Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Az OKJ-képzés során megszerezhető készségek:
• együttműködés a munkahelyi vezetőkkel, szakemberekkel, munkavédelmi képviselőkkel, munkavállalókkal a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések megelőzéséhez
• közreműködés a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, középfokú munkavédelmi szakképesítéssel ellátható feladatok elvégzése
• munkáltatók, munkavállalók, munkavédelmi képviselők tájékoztatása a munkavédelmi feladatokról, jogokról és kötelezettségekről, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
• közreműködés az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételek biztosítása
• a munkahelyi veszélyforrások feltárása, azonosítása és értékelése, a kockázatok kezelésének elősegítése
• közreműködés a munka-egészségügyi feladatok végrehajtásának megszervezésében, együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
• a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerének közvetítése a munkáltatók és a munkavállalók felé

Modulok:
11253-12 Munkavédelmi menedzsment
11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés
11255-12 A munkavégzés biztonsága
Az OKJ-képzés zárása:
Valamennyi modulzáró vizsga, valamint a komplex szakmai vizsga eredményes letétele.
Az OKJ-képzés tanúsítása:
OKJ-bizonyítvány
Képzési idő:
240 óra (Elméleti órák száma: 168, Gyakorlati órák száma: 72)
Képzés ára (Ft/fő): 140.000 Ft

Vizsgadíj: 79.000 Ft
Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!