ÓVODAI DAJKA OKJ – TANFOLYAM

(OKJ 32 140 01) – 23/2018 (VII.18) SZVK; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A014; 23/2018 (VII. 18.) SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
Az Óvodai dajka OKJ-tanfolyamon résztvevők elsajátíthatják az óvodás korú gyermekek ellátásához, az óvodapedagógussal való együttműködéshez szükséges ismereteket. A munkakörhöz szükséges OKJ-szakképzésben alkalmasságot szerezhetnek a gondozási, ápolási, higiénés feladatok elvégzésén túl a gyermekek differenciált bánásmódjára, tevékenységük aktív segítésére.

Az OKJ-képzés célcsoportja:
Olyan felnőtt személyek, akik az OKJ-szakképesítés megszerzésével óvodai, gyermekgondozási területen kívánnak elhelyezkedni.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Az OKJ-képzés során alkalmasságot szerezhet:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • óvodai személyi gondozási, higiénés szokások végzésében önállóságra
 • az óvodai ételek előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • az óvodáskorú gyermekek tevékenységének aktív segítésére
 • a beteg gyermek ápolására
 • empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazására
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres munkavégzésre
 • differenciált bánásmódra
 • segítségnyújtásra rendezvények, programok szervezésében
 • a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartására

Modulok:

11470-16 Óvodai nevelési feladatok

11688-16 Gondozás és egészségnevelés

11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében

11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében.

Az OKJ-képzés zárása:

Valamennyi modulzáró vizsga, valamint a komplex szakmai vizsga eredményes letétele.

 Az OKJ-képzés tanúsítása:

OKJ-bizonyítvány

Képzési idő:

320 óra (Elméleti órák száma: 192; Gyakorlati órák száma: 128)

Képzés ára (Ft/fő): 118.000 Ft

Vizsgadíj: 41.000 Ft

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!